Thứ năm,  15/04/2021
Đào tạo nghề:

Những kết quả khả quan

LSO-Năm 2017, toàn tỉnh đã đào tạo được trên 8.670 người, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là cơ sở để toàn tỉnh tiếp tục làm tốt công tác đào tạo nghề trong năm 2018.
Học sinh Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn trong giờ thực hành nghề điện

Công tác dạy nghề tập trung vào 2 nhiệm vụ chính là: đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo nghề ở các trường và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

Theo đó, thời gian qua, ngành lao động – thương binh và xã hội  (LĐTB&XH) đã phối hợp với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; các tổ chức hội như: phụ nữ, thanh niên, nông dân và UBND các xã tập trung đào tạo nghề tại các xã phấn đấu đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2017, các xã đặc biệt khó khăn. Theo đó tập trung đào tạo nghề gắn với nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế – xã hội; ưu tiên các lớp nghề phi nông nghiệp, dạy nghề cho người khuyết tật, lao động nữ bị mất việc làm; xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình theo quy định, tập trung tuyển sinh, liên kết đào tạo nghề… Bên cạnh đó, Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn, Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc tổ chức chỉnh sửa, biên soạn lại 6 bộ chương trình, giáo trình các nghề về lĩnh vực nông nghiệp. Sở LĐTB&XH, Hội Nông dân phối hợp tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho 150 cán bộ hội các cấp; mở 1 lớp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm với 33 người học; mở 1 lớp kiến thức khởi sự doanh nghiệp cho hơn 30 giáo viên công tác tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh…

Kết quả, tuyển mới đào tạo được gần 11.800 người. Trong đó, lao động qua đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 8.675 người, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2016 và chỉ tiêu năm 2017. Bao gồm: cao đẳng: 95, trung cấp: 2.315, đào tạo sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng: 6.265 người, bao gồm cả xã hội hóa. Và lao động do các doanh nghiệp tuyển dụng và đào tạo là 3.120 người. Qua đó góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 47,6%, tăng 2,1% so với năm 2016, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ông Lê Quang Hồng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn cho biết: Năm 2017, trường có 36 lớp nghề với trên 820 học sinh sinh viên, trong đó có 21 lớp tại trường và 15 lớp ngoài trường… Để đạt được chỉ tiêu tuyển sinh và duy trì tốt các lớp dạy nghề, liên kết đào tạo nghề, ngay từ đầu năm học, trường xây dựng kế hoạch và triển khai các phương án tuyển sinh theo đúng quy chế, tăng cường tuyên truyền, quảng bá, tư vấn tuyển sinh, thu nhận hồ sơ xét tuyển. Do đó, trong năm trường đã tuyển được 350/307 học sinh, vượt chỉ tiêu đề ra.

Là địa bàn trung tâm, thành phố Lạng Sơn cũng nỗ lực nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo để giải quyết việc làm cho người dân. Bà Bùi Thị Quỳnh Anh, Trưởng phòng LĐTB&XH thành phố Lạng Sơn cho biết: Năm 2017, đơn vị phối hợp với các trung tâm đào tạo nghề, tổ chức đào tạo 3 lớp cho 105 học viên. Đặc biệt, xã hội hóa công tác dạy nghề, cơ sở dạy nghề lái xe Tùng Linh đã phát huy hiệu quả với 1.750 người được đào tạo lái xe. Qua đó, năm 2017, thành phố có gần 2.490 người được tạo việc làm, vượt gần 300 người so với mục tiêu đề ra từ đầu năm.

Trên cơ sở kết quả của năm 2017, năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu tuyển sinh và đào tạo nghề cho 9.000 người; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2018 đạt 50%, tăng 2,4% so với năm 2017. Để đạt được kết quả đó, theo bà Trương Thị Hợp, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh, trước mắt cần triển khai và thực hiện các giải pháp để khắc phục khó khăn trong công tác dạy nghề. Trong đó, tích cực tham mưu, chỉ đạo cơ sở giáo dục nghề nghiệp tập trung rà soát, tổ chức tuyển sinh đào tạo nghề các cấp trình độ; đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo nghề; tăng cường giáo dục định hướng và phân luồng học sinh; tăng cường liên kết đào tạo giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân tham gia dạy nghề; phối hợp kiểm tra, giám sát đào tạo nghề…

THANH HÒA