Thứ bảy,  10/04/2021

Sở Nội vụ Lạng Sơn triển khai nhiệm vụ năm 2018

LSO-Chiều nay (12/1), Sở Nội vụ Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2017, Sở Nội vụ cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh phê duyệt. Cụ thể đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy (TCBM) của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; Đề án chính sách tuyển dụng, bố trí việc làm cho người dân tộc thiểu số ít người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh đã tốt nghiệp các trường trung học chuyên nghiệp; tham mưu xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính theo quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2020 đạt đô thị loại II; quy định điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn. Cùng đó tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện tiêu chí số 18 đối với các xã phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới; tham mưu đề xuất chính sách thu hút người có chuyên môn cao về công tác tại tỉnh; công tác tuyển dụng viên chức; quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã những năm tiếp theo; hoàn thành việc nâng cấp và mở rộng hệ thống một cửa liên thông điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện một số sở, ngành, huyện, thành phố thảo luận làm rõ thêm kết quả công tác nội vụ năm 2017 và đề xuất một số giải pháp thực hiện hiệu quả công tác này trong năm 2018.

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2018, tỉnh tập trung thực hiện chủ đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Do đó, lãnh đạo các cấp, ngành cần đổi mới và sáng tạo tư duy lãnh đạo, chỉ đạo. Đội ngũ CBCCVC nói chung, đặc biệt cán bộ quản lý, lãnh đạo cần gương mẫu về đạo đức lối sống và nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy chế làm việc. Ngành nội vụ cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác chuyên môn để tham mưu UBND tỉnh và cấp huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác; tham khảo cách làm hay, sáng tạo từ các địa phương để triển khai vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế tại Lạng Sơn. Cùng đó là chú ý thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thi đua – khen thưởng, quản lý hoạt động tôn giáo, thực hiện đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại TCBM của tỉnh và cơ quan, đơn vị mình; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ. Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp khảo sát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo hiệu quả việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh và chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2012 – 2020.

MINH ĐỨC