Thứ ba,  13/04/2021

Chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2018

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết mổ, chế biến động vật, sản phẩm động vật tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Đó là yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tại Công văn số 10924/BNN-TY nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018.

Trong năm 2017, công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trong cả nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh cho người, bảo đảm an toàn dịch bệnh, thúc đẩy sự phát triển của ngành chăn nuôi, đẩy mạnh xuất khẩu một số sản phẩm chăn nuôi sang các thị trường tiềm năng.

Hiện nay, toàn quốc không có các ổ dịch bệnh nguy hiểm ở động vật như: cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, tai xanh ở lợn và một số dịch bệnh thông thường khác. Tuy nhiên, do mầm bệnh vẫn còn tồn lưu trong môi trường chăn nuôi; diễn biến phức tạp của thời tiết tác động tiêu cực đến sức khỏe đàn vật nuôi và tạo thuận lợi cho mầm bệnh tồn tại, phát tán. Kết hợp với việc người chăn nuôi tăng đàn vật nuôi; các hoạt động vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật phục vụ tiêu dùng cuối năm gia tăng,… dẫn đến nguy cơ dịch bệnh động vật phát sinh và lây lan trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất là rất cao.

Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở NN&PTNT, cơ quan thú y địa phương chủ động tham mưu cho UBND các cấp, phối hợp với chính quyền cơ sở, các đơn vị liên quan tổ chức giám sát, phát hiện sớm, báo cáo, xử lý kịp thời các ổ dịch bệnh trên động vật, không để dịch lây lan ra diện rộng. Tăng cường công tác lấy mẫu, xét nghiệm để xác định tác nhân gây bệnh, từ đó hỗ trợ cho công tác khống chế ổ dịch đạt hiệu quả cao nhất.

Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, kinh phí dự phòng và kế hoạch chủ động để ứng phó khi có ổ dịch bệnh động vật phát sinh trên địa bàn, chấn chỉnh hoạt động của các chương trình, dự án cung cấp con giống, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng cung cấp con giống không đảm bảo chất lượng hoặc con giống bị mắc bệnh làm phát sinh và lây lan dịch bệnh.

Chỉ đạo Sở NN&PTNT, UBND cấp huyện, xã nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh động vật, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Đề nghị các bộ, ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan chức năng bao gồm: quản lý thị trường, hải quan, công an, biên phòng, thanh tra giao thông,…căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tích cực phối hợp với cơ quan thú y trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. 

Giao Cục Thú y đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan Thú y ở Trung ương và địa phương tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thú y về phòng chống bệnh truyền nhiễm và an toàn thực phẩm. Chủ động phối hợp với các cơ quan thú y và lực lượng chức năng của địa phương để tổ chức giám sát dịch bệnh, chủ động phát hiện báo cáo, xử lý kịp thời ổ dịch bệnh động vật phát sinh. Ngoài ra, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về thú y và an toàn thực phẩm./.

Theo dangcongsan