Thứ hai,  02/08/2021

Lãnh đạo 22 trung tâm, nhà văn hóa thanh thiếu niên khu vực phía Bắc họp tại Lạng Sơn

LSO-Hôm nay (13/1), tại trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lạng Sơn diễn ra hội nghị lãnh đạo các trung tâm, nhà văn hóa thanh thiếu niên khu vực phía Bắc năm 2018. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Trung ương; Tỉnh đoàn Lạng Sơn cùng lãnh đạo 22 trung tâm, nhà văn hóa khu vực phía Bắc.
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cùng thảo luận, góp ý vào báo cáo kết quả hoạt động của các trung tâm, nhà văn hóa thanh thiếu niên khu vực phía Bắc năm 2017 và trọng tâm công tác năm 2018; kế hoạch tổ chức Liên hoan các trung tâm, nhà văn hóa thanh thiếu niên khu vực phía Bắc lần thứ IX năm 2018 tại Quảng Bình… Năm 2017, các trung tâm, nhà văn hóa thanh thiếu niên khu vực phía Bắc tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: phát động phong trào thi đua trong hệ thống các trung tâm, nhà văn hóa thanh thiếu niên khu vực phía Bắc; phối hợp với các ban, đơn vị liên quan của Trung ương Đoàn tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho các cấp có thẩm quyền ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và chính sách đối với hệ thống các trung tâm, nhà văn hóa thanh thiếu niên; tổ chức tập huấn nghiệp vụ và công tác quản lý cho lãnh đạo, kế toán trưởng các trung tâm, nhà văn hóa thanh thiếu niên.

Đại diện đại biểu đến từ Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Năm 2018, các trung tâm, nhà văn hoá thanh thiếu niên khu vực phía bắc phát động phong trào thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, tập trung vào nội dung “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hoá tinh thần”.

HOÀNG CƯỜNG