Thứ tư,  21/04/2021
Chỉ số cải cách hành chính:

“Vực dậy” với những dấu mốc đầu tiên

LSO-Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2016 của tỉnh Lạng Sơn giảm mạnh khiến tỉnh “tụt hạng” từ vị trí 24 xuống 52/63 tỉnh thành phố. Sau biến động, hàng loạt chương trình đã được tỉnh triển khai quyết liệt nhằm “vực dậy” chỉ số này trong năm 2017.

Đoàn Kiểm tra kiểm soát TTHC tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính

Xác định đội ngũ cán bộ là nhân tố “then chốt” trong cải thiện chỉ số cải cách hành chính (CCHC), năm 2017, lần đầu tiên tỉnh thành lập đoàn kiểm tra tới các đơn vị để kiểm tra về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tháng 4/2017, đoàn đã kiểm tra tại 4 cơ quan, đơn vị (2 sở, 2 huyện). Mặc dù con số này rất nhỏ nhưng công tác kiểm tra đã tạo nên “hiệu ứng lan tỏa” trong toàn tỉnh. Theo đó, 100% UBND cấp huyện và các sở, ban, ngành của tỉnh đã ban hành kế hoạch và thành lập đoàn, tổ tự kiểm tra nội bộ về kỷ luật, kỷ cương tại đơn vị mình. Từ đó thấy được sự nhập cuộc một cách nghiêm túc của các sở, ngành nhằm đảm bảo tác phong, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng cán bộ. Nối tiếp cuộc kiểm tra này, Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh tiến hành tiếp cuộc kiểm tra công vụ tại 9 đơn vị (4 huyện, 5 sở) về công tác CCHC, qua đó góp phần đưa công tác CCHC trên toàn tỉnh vào nề nếp và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra kiểm soát TTHC được thực hiện nghiêm túc đã kịp thời chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị thực hiện chưa đúng theo quy định.

Để đội ngũ cán bộ nắm rõ hơn về công tác CCHC, ngay trong tháng 6, Sở Nội vụ đã chủ động tổ chức được 2 cuộc tập huấn cho công chức làm công tác CCHC của các sở, ngành và huyện. Việc tập huấn được thực hiện sớm hơn một quý so với những năm trước và cũng là năm đầu tiên 8/11 huyện tự tổ chức tập huấn về công tác CCHC cho các cán bộ.

Năm 2017, Ban Chỉ đạo CCHC đã tổ chức họp các thành viên với sự tham gia của “người đứng đầu” các cơ quan, đơn vị. Sau cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 130 ngày 17/7/2017 về nâng cao chỉ số CCHC tỉnh Lạng Sơn năm 2017 và những năm tiếp theo với 9 nhiệm vụ và giải pháp định hướng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ông Vũ Đức Thiện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Vị trí xếp hạng của tỉnh giảm tới 28 bậc khiến tỉnh cũng như Sở Nội vụ – cơ quan được giao tham mưu về công tác CCHC buộc phải nhìn lại tổng thể công tác CCHC của tỉnh thời gian qua và dốc toàn tâm toàn lực vào công tác CCHC. Trong năm 2017, việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và khẳng định vai trò trách nhiệm của người cán bộ đã được nhấn mạnh. Tại sở, các cán bộ đều tích cực, nghiêm túc và tập trung cao độ trong việc lập kế hoạch, tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo một cách khẩn trương.

Những dấu mốc quan trọng

Để nâng cao chỉ số Par Index, tỉnh đã chỉ đạo rất quyết liệt các sở, ngành có liên quan thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch. Một trong những dấu mốc quan trọng là tháng 7/2017, lần đầu tiên Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, theo đó có trên 1.400 TTHC thuộc thẩm quyền của cả ba cấp: tỉnh, huyện, xã. Để có thể triển khai thành công nhiệm vụ thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, các cấp, ngành có liên quan đều đã nỗ lực rà soát, phối hợp lựa chọn với tinh thần trách nhiệm cao.

Ông Phạm Tuấn Tú, Trưởng phòng CCHC, Sở Nội vụ cho biết: Năm 2017 có thể coi là năm kỷ lục của việc tổ chức thẩm định đưa TTHC ra thực hiện theo cơ chế “một cửa”. Tính đến hết tháng 10, 11 đơn vị đã ban hành văn bản hướng dẫn cấp huyện thực hiện cơ chế “một cửa” thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, của ngành và khoảng 20 lượt đề nghị thẩm định TTHC. Trong đó, có những đơn vị rất tích cực trình thẩm định đến lần thứ ba như Sở Tư pháp, Sở Công thương, Sở Khoa học – Công nghệ…, hay một số sở dù chỉ thẩm định một lần nhưng đã đưa được trên 90% TTHC ra thực hiện theo cơ chế “một cửa” như Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông – Vận tải, Sở Nội vụ…

Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, đầu tháng 12/2017,  tỉnh đã chính thức triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại UBND thành phố Lạng Sơn. Ngoài ra, 7 đơn vị khác cũng được chọn ứng dụng dịch vụ này trong năm 2017. Cùng đó, để cải thiện chỉ số Par Index, cuối năm 2017, Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức Hội thi cán bộ, công chức, viên chức trẻ với công tác CCHC lần thứ nhất. Cũng trong cuối năm 2017, tỉnh gấp rút thực hiện triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 tại 50 xã thuộc 10 huyện trên địa bàn tỉnh.

Có thể thấy rằng, trong năm vừa qua, Lạng Sơn đã có sự nỗ lực rất lớn, toàn diện nhiều khía cạnh của CCHC. Kết quả không chỉ thể hiện qua những con số đã đạt được mà quan trọng là chuyển biến trong nhận thức cũng như chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác CCHC đã được nâng lên. Tin rằng, với sự quyết tâm của toàn tỉnh, chỉ số Par Index của Lạng Sơn trong thời gian tới sẽ được “vực dậy” ở vị trí cao hơn năm trước.

HOÀNG NHƯ