Thứ bảy,  31/07/2021
Tuổi trẻ Lạng Sơn:

Xung kích bảo vệ môi trường

LSO-Trong những năm qua, nhận thức được rõ vai trò, tầm quan trọng công tác bảo vệ môi trường, các cấp bộ đoàn  toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường.
Đoàn viên thanh niên thành phố Lạng Sơn tuyên truyền, phát túi nilon dễ phân huỷ cho người dân trên địa bàn thành phố

Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh luôn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về môi trường cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) nói riêng, cộng đồng dân cư nói chung như: tuyên truyền cổ động, phát tờ rơi, tổ chức thi tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường; sử dụng tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt, bỏ rác đúng nơi quy định, trồng và chăm sóc cây xanh… Bên cạnh đó, việc khắc phục ô nhiễm môi trường cũng được quan tâm triển khai gắn với các công trình thanh niên, mô hình cụ thể, thiết thực tạo sức lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng tích cực của ĐVTN và nhân dân tham gia.

Chị Đàm Thanh Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo, Tỉnh đoàn cho biết: Thời gian qua, Tỉnh đoàn đã có nhiều văn bản, kế hoạch chỉ đạo đến 100% các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường. Trong 5 năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thành lập được 360 đội thanh niên xung kích với trên 3.390 ĐVTN tham gia, trong đó tổ chức được trên 4.000 hoạt động bảo vệ môi trường, cấp phát 65.000 tờ rơi, 1.300 pa nô, áp phích, trồng trên 60.000 cây xanh các loại, tổ chức 80 đợt vệ sinh bờ sông, suối, thu gom và xử lý rác thải… Riêng trong năm 2017, các cấp bộ đoàn đã xây dựng được 126 lò đốt rác, 30 nhà vệ sinh cải tiến với tổng trị giá gần 300 triệu đồng…

Đặc biệt, tại lễ phát động “Tuần lễ nói không với túi nilon khó phân hủy” năm 2017, hơn 100 ĐVTN tham gia tuyên truyền, diễu hành trên các tuyến phố chính và phát 500 kg túi nilon sinh học, thân thiện với môi trường cho người dân trên địa bàn thành phố. Cùng đó, Tỉnh đoàn Lạng Sơn đã chỉ đạo huyện đoàn các huyện: Cao Lộc, Bình Gia tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức hạn chế sử dụng túi nilon khó tự phân hủy, bảo vệ môi trường cho gần 600 học viên là ĐVTN, hội viên hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh của các xã, thị trấn trên địa bàn 2 huyện Cao Lộc, Bình Gia. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ĐVTN và nhân dân về tình trạng ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó tự phân hủy, qua đó làm thay đổi từ nhận thức đến hành động của nhân dân về hạn chế dần việc sử dụng túi ni lông khó tự phân hủy, thay thế bằng sản phẩm túi nilon sinh học dễ phân hủy, túi vải, túi giấy để bảo vệ môi trường.

Bạn Lâm Thu Hà, đoàn viên Chi đoàn Sở Nội vụ cho biết: Sau khi được tham dự lễ phát động “Tuần lễ nói không với túi nilon khó phân hủy”, tôi đã hiểu được việc sử dụng túi nilon khó tự phân huỷ rất ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, không những ngay bây giờ mà cả về sau này. Qua đó, sau khi về cơ quan, gia đình, tôi sẽ tuyên truyền nhiều hơn nữa cho mọi người hiểu rõ về tác hại của việc sử dụng túi nilon khó phân huỷ và việc sử dụng túi nilon dễ phân huỷ sẽ đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, mang lại cho chúng ta một môi trường xanh – sạch – đẹp và không bị ô nhiễm.

Với những việc làm thiết thực, cụ thể, tuổi trẻ Lạng Sơn đã và đang góp phần không nhỏ trong việc gìn giữ, bảo vệ môi trường sống trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, các cấp bộ đoàn tiếp tục tăng cường tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường; chỉ đạo, vận động các cơ sở đoàn, đoàn trực thuộc ra quân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, huy động tối đa sự tham gia của toàn xã hội nhằm bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp.

HOÀNG CƯỜNG