Chủ nhật,  26/09/2021

Ủy ban MTTQ – Ban Dân tộc tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp

LSO-Chiều nay (16/1), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2012 - 2017. 
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2017 – 2021

Trên cơ sở nội dung phối hợp ký kết từ năm 2012, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động nhằm củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; không để xảy ra những vấn đề nổi cộm về sắc tộc, tôn giáo. Các chính sách dân tộc được 2 đơn vị chú trọng thực hiện. 5 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và cấp huyện đã thăm hỏi và tặng trên 15.320 suất quà cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổng hợp được 21.700 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và đồng bào các dân tộc để phản ánh với các cấp, ngành xem xét, giải quyết theo quy định.

Trong chương trình, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2017 – 2021.

HOÀNG HUẤN