Chủ nhật,  26/09/2021
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Giao ban công tác dư luận xã hội năm 2017

LSO-Chiều nay (16/1), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban cộng tác dư luận xã hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
Các đại biểu tham gia hội nghị

Năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh gồm 32 đồng chí, cấp huyện gồm 265 đồng chí. Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đội ngũ cán bộ làm cộng tác dư luận xã hội trong hệ thống tuyên giáo và cộng tác viên dư luận xã hội các cấp tích cực thu thập, phản ánh thông tin. Trong năm qua, ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 190 báo cáo, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội gửi về trên 180 báo cáo với chất lượng đáp ứng được yêu cầu.

Trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức điều tra dư luận xã hội, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc nắm bắt tình hình dư luận để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền. Đồng thời hỗ trợ hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên các cấp nhằm nâng cao kĩ năng, nghiệp vụ; duy trì chế độ báo cáo tình hình dư luận xã hội đảm bảo thời gian và chất lượng.

PHƯƠNG DUNG