Thứ năm,  15/04/2021

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2018

LSO-Sáng nay (18/1), Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao vai trò quản lý nhà nước về thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực quản lý; kịp thời đôn đốc các cơ quan tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành, đảm bảo an toàn thông tin. Công tác quản lý bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, xuất bản… phát triển ổn định. Lĩnh vực bưu chính viễn thông đạt được kết quả tích cực, dịch vụ 3G, 4G được mở rộng phạm vi phục vụ. Sở cấp được gần 9.000 hộp thư điện tử. Đặc biệt, phối hợp với các đơn vị triển khai cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tính đến thời điểm hiện tại có 154 dịch vụ công mức độ 3 được cung cấp trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, đóng góp quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung triển khai các biện pháp quản lý nhà nước về hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở; đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc cho chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; tăng cường hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh cải cách hành chính….

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trong năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu cho tỉnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; tích cực triển khai lộ trình chính phủ điện tử, nâng cấp các cổng thông tin điện tử; nâng cấp văn phòng điện tử, mở rộng mạng lưới bưu chính viễn thông, nhất là hệ thống tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống, không để xảy ra sự cố thông tin mạng; quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí xuất bản, đổi mới phương thức tuyên truyền; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính.

HOÀNG VƯƠNG