Chủ nhật,  18/04/2021
Ngành BHXH tỉnh:

Một năm thắng lợi

LSO-Năm 2017 tiếp tục là một năm thành công của toàn ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó nổi bật là đạt và vượt mức nhiều chỉ tiêu, kế hoạch Thủ tướng Chính phủ và BHXH Việt Nam giao.

Tiểu phẩm tuyên truyền chính sách bảo hiểm tại Hội thi Tuyên truyền viên về BHXH, BHYT năm 2017

Để hoàn thành kế hoạch được giao, ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã có văn bản quán triệt tới toàn thể cán bộ viên chức trong toàn ngành thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao. Trong đó khuyến khích mỗi cá nhân có trách nhiệm đề xuất giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu của từng đơn vị. Đặc biệt, Ban Giám đốc BHXH tỉnh họp và đưa ra các giải pháp nhằm chỉ đạo kịp thời đối với công tác thu nộp BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và giải quyết nợ đọng. Cụ thể là cập nhật số thu từng ngày, theo dõi sát tiến độ, đôn đốc chỉ đạo thu BHXH, BHYT; tăng cường hoạt động tổ thu nợ BHXH trên cơ sở thống kê danh sách, số tiền nợ, thời gian nợ của các đơn vị.

Năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện chức năng thanh tra lĩnh vực BHXH với đầy đủ các điều kiện pháp lý. Theo đó, ngành BHXH đã tổ chức 53 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 165 đơn vị, vượt 27,91% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; thanh, kiểm tra, giám sát liên ngành tại 31 đơn vị. Qua đó, đã thu hồi trên 3,4 tỷ đồng tiền nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Cùng với đó, cán bộ chuyên quản thu đã thường xuyên xuống đơn vị đôn đốc thu để đơn vị trích nộp BHXH, BHYT, BHTN. BHXH tỉnh cũng chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố tăng cường bám sát cơ sở để cùng phối hợp với đơn vị sử dụng lao động kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu; rà soát, xác định nguyên nhân cụ thể đối với từng đơn vị để đưa ra biện pháp giải quyết.

Có thể nói, năm qua, ngành BHXH tỉnh đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN gần 749.390 người, tăng 50.026 người (tăng 7,2%) so với năm 2016. Đặc biệt, có gần 753.000 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ trên 96,9% dân số, vượt 6,94% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016. Toàn tỉnh thu trên 1.347 tỷ đồng, đạt 108,9% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 12,8% so với năm 2016. Trong năm, toàn ngành BHXH chú trọng thực hiện chi trả kịp thời, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi người tham gia. Tổng chi BHXH, BHYT trên 1.818 tỷ đồng, tăng trên 237 tỷ đồng so với năm 2016. Bên cạnh đó, ngành BHXH cũng đã hoàn thành việc cấp mã số BHXH và thẻ BHYT theo mã BHXH cho gần 745.000 người; bàn giao 50.180 sổ BHXH cho người lao động.

Năm qua, BHXH huyện Đình Lập là đơn vị điển hình trong việc tăng thu, giảm nợ đọng. Bà Nông Thị Mơ, Giám đốc BHXH huyện cho biết: Số đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên 28.800 người, đạt 106,1% so với kế hoạch giao; số thu đạt trên 51,2 tỷ đồng, đạt 108,1% kế hoạch tỉnh giao, vượt 5% so với năm 2016; số nợ giảm xuống mức thấp nhất từ trước tới nay còn 0,015% so với tổng số phải thu. Đây là động lực để năm 2018, đơn vị tiếp tục thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Điển hình trong việc thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng và thu BHXH, BHYT, BHTN có thể kể đến BHXH huyện Hữu Lũng. Ông Đào Trọng Hiếu, Giám đốc BHXH huyện cho biết: Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ của ngành, chúng tôi chú trọng tuyên truyền chính sách bảo hiểm bằng nhiều hình thức trực tiếp, gián tiếp… Qua đó, số người tham gia các loại bảo hiểm trên 109.800 người, bằng 114,7% so với cùng kỳ, đạt 112,1% so với kế hoạch; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 97,1%, vượt 12% chỉ tiêu UBND tỉnh giao; số thu đạt trên 148 tỷ đồng, vượt 13,3% so với cùng kỳ, vượt 7,4% so với kế hoạch năm; tỷ lệ nợ (1,6% kế hoạch) thấp hơn chỉ tiêu được giao 2,34%… Năm 2018, đơn vị phấn đấu tiếp tục duy trì là một trong số đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bà Nông Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Để đạt mục tiêu năm 2018, toàn ngành BHXH tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung tuyên truyền chính sách bảo hiểm; tăng cường thanh tra chuyên ngành và xử phạt hành vi vi phạm; áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ quỹ khám chữa bệnh; trang bị, nâng cấp, khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin… Ngoài ra, để hỗ trợ cho công tác thu, tạo được niềm tin cho các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, ngành tiếp tục quan tâm, giải quyết kịp thời chế độ chính sách BHXH, BHYT cho các đối tượng.

THANH HÒA