Chủ nhật,  11/04/2021

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2018

LSO-Hôm nay (19/1), Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2018 và Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Y tế tại điểm cầu Lạng Sơn

Với chủ đề năm 2017 “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, ngành y tế đã nỗ lực triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp, thực hiện đạt 11/11 chỉ tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó có 2 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, đó là số giường bệnh trên 10.000 dân đạt 25,7 (giao 25,5); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,4% (chỉ tiêu giao 82,2%). Ngành đã thực hiện đổi mới, sắp xếp hệ thống y tế theo hướng tinh gọn bộ máy trên cơ sở sáp nhập các trung tâm y tế làm nhiệm vụ y tế dự phòng không có giường bệnh thành trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố… Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được ứng dụng thành công trong lĩnh vực ghép tạng; đưa hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia vào sử dụng; đấu thầu tập trung thuốc quốc gia giúp giảm chi phí thuốc và tiết kiệm ngân sách…

Cùng với các tỉnh, thành phố trên cả nước, năm 2017, ngành y tế tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Hiện nay, toàn tỉnh có 88 xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế (chỉ tiêu giao 72 xã); Tổng số giường bệnh công lập là 2.145 giường, đạt tỷ lệ 27,6 giường bệnh/10.000 dân; tỷ lệ bác sĩ trên một vạn dân đạt 9,2 người; tỷ lệ dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,4% (chỉ tiêu giao 92%); tỷ lệ xử lý chất thải y tế đạt 96,3% (giao 96%).

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe Chương trình Hành động của Bộ Y tế về triển khai thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; giới thiệu về hướng dẫn của Bộ Y tế triển khai mô hình điểm trạm y tế tại 26 xã, phường giai đoạn 2018-2020; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại trạm y tế xã, phường…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu ngành y tế tập trung đẩy mạnh tổ chức và cơ chế tài chính, tự chủ của bệnh viện; thu gọn danh mục thiết bị, thuốc, vật tư điều trị; ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh cho nhân dân; xây dựng môi trường bệnh viện xanh, sạch, đẹp và minh bạch; hỗ trợ và chỉ đạo các bệnh viện lớn có uy tín tự chủ sáng tạo, hiệu quả, thiết lập cơ chế chuỗi bệnh viện; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi trục lợi của các cơ sở y tế tư nhân…

NGỌC HIẾU – TRIỆU THÀNH