Thứ ba,  20/04/2021

Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2018

LSO-Chiều nay (19/1), Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2018. 
Lãnh đạo Văn Phòng Tỉnh ủy tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua năm 2017 cho các cá nhân

Trong năm 2017, tập thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực tham mưu, biên soạn, thẩm định trên 3.376 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tham mưu xử lý 317 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn về công tác hành chính cơ quan, văn thư, lưu trữ, cơ yếu, công nghệ thông tin, quản trị và hoạt động của nhà khách.

Văn phòng Tỉnh ủy cũng triển khai thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua yêu nước như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Lạng sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2016 – 2020. Kết quả, năm 2017, có 7/7 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 3/7 tập thể được đề nghị công nhận tập thể lao động xuất sắc; 74/82 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 6 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Không có cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

Hội nghị đã thảo luận, bầu ban thanh tra nhân dân, khen thưởng, tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết thực hiện kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu: 95% cán bộ, công chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 10% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 100% phòng, đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 30% phòng, đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc…     

PHÙNG KHIÊM