Thứ hai,  04/12/2023

3 nhóm đối tượng hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương cán bộ, công chức-viên chức

Từ ngày 10/11, có 3 nhóm đối tượng được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương cán bộ, công chức-viên chức do Nhà nước quy định.

 [Infographic] 3 nhóm đối tượng hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương cán bộ, công chức-viên chức ảnh 1
Theo Nhandan