Thứ bảy,  03/06/2023

Gần 1.000 người tham gia ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm huyện Văn Lãng

– Ngày 13/11, UBND huyện Văn Lãng tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm. Tham dự ngày hội 12 đơn vị tuyển dụng trong và ngoài tỉnh; gần 1.000 học sinh, đoàn viên thanh niên, người lao động trên địa bàn huyện.

Học sinh được tư vấn về các ngành học, các nghề đào tạo tại ngày hội

Huyện Văn Lãng có gần 32.000 người trong độ tuổi lao động, chiếm gần 60% dân số. Người lao động trên địa bàn chủ yếu sống bằng nghề nông, nhiều người chưa có việc làm ổn định, nhu cầu về việc làm cao. Vì vậy, việc tổ chức ngày hội hướng nghiệp, giới thiệu việc làm trên địa bàn huyện nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng về việc làm của người lao động trên địa bàn huyện.

Người lao động trên địa bàn huyện được tư vấn, giới thiệu việc làm tại ngày hội

Tại ngày hội, các em học sinh, đoàn viên thanh niên đã được các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng định hướng nghề nghiệp, các ngành học, các nghề đào tạo, các nghề đang có nhu cầu tuyển dụng nguồn lao động; thông tin về xuất khẩu lao động và du học tại một số thị trường như: Hàn Quốc, Nhật Bản… Cùng đó, người lao động được giới thiệu các việc làm đang thiếu nhân lực và tham gia phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp với các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng.

DƯƠNG KIM