Thứ ba,  18/05/2021

Quyết tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

LSO-Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá VII và Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 19/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế nâng cao năng lực và chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) của hệ thống y tế các cấp, giai đoạn 2016 – 2020, năm 2017, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân (CSSKND) đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ giữ vững chủ quyền biên giới của tỉnh nhà.

Khám bệnh cho người cao tuổi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh                        Ảnh: Minh Mạnh – Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh

Theo đó, năm 2017, toàn ngành đã từng bước được đổi mới với 8 thành tích nổi bật. Trong đó, chỉ đạo và triển khai hiệu quả đề án chuyển đổi mô hình quản lý Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh theo hướng tự chủ toàn bộ; theo đó, năm 2017 thực hiện tự chủ về tài chính đạt 64,14% so với chỉ tiêu giao là 60%; ổn định và hoàn thiện bộ máy tổ chức của ngành, đã thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trên cơ sở sáp nhập 6 đơn vị dự phòng tuyến tỉnh; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được giao về lĩnh vực y tế theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của HĐND tỉnh và Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Cùng với đó, công tác phòng chống dịch bệnh luôn được quan tâm và thực hiện đạt kết quả tốt, không để dịch lớn, nguy hiểm xảy ra, đặc biệt đã tổ chức diễn tập thành công phòng chống dịch cúm A (H7N9), một số bệnh lây được kiểm soát tốt đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết không để xảy ra thành dịch, không có tử vong. Các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế – dân số được triển khai thực hiện khẩn trương, bảo đảm tiến độ, đa số đạt chỉ tiêu và mục tiêu đề ra. Công tác KCB chất lượng ngày càng được nâng lên và có những chuyển biến tích cực. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao đã được thực hiện, chất lượng chuyên môn y tế của bệnh viện các tuyến đã từng bước được nâng lên. Toàn tỉnh có thêm 2 bệnh viện được nâng từ hạng III lên hạng II (Bệnh viện các huyện Bình Gia và Lộc Bình); đảm bảo công tác y tế cho các sự kiện, hoạt động chung của tỉnh.

Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) được thực hiện hiệu quả, trong năm không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn trên 30 người/vụ xảy ra. Kết quả giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về công tác ATVSTP trên địa bàn tỉnh đều được đánh giá thực hiện tốt.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác KCB, phòng chống dịch bệnh và tiêm chủng mở rộng được đẩy mạnh và đạt kết quả tốt. Việc đổi mới cơ chế hoạt động thực hiện tự chủ về tài chính trong các cơ sở y tế công lập bước đầu thực hiện có hiệu quả tốt.

Năm 2018, ngành y tế cần thực hiện tốt các chỉ tiêu được HĐND tỉnh giao gồm: tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế: 50,4%; có 9,5 bác sỹ và 27,8 giường bệnh/10.000 dân; 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 96,5%…

Để đạt được điều đó, toàn ngành cần thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác y tế. Cùng với đó đưa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đi vào ổn định và hoạt động có hiệu quả; thực hiện đề án giải thể một số phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh việc thực hiện đề án điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone; phấn đấu mở thêm được 1 cơ sở và 4 điểm cấp phát thuốc điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone. 

Tăng cường quản lý chất lượng ATVSTP, phấn đấu năm 2018 số cơ sở được thanh tra, kiểm tra là 2.600/2.707 cơ sở thực phẩm. Củng cố, nâng cao năng lực hoạt động mạng lưới y tế cơ sở; sắp xếp lại nhân lực các trạm y tế (TYT) xã, phường, thị trấn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả thực tế hoạt động để làm tốt công tác CSSKND. Năm 2018, phấn đấu có thêm 26 TYT đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã; 85% số TYT xã có đủ điều kiện KCB bảo hiểm y tế, thực hiện được tối thiểu 60% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã. Tiếp tục triển khai mô hình phòng khám bác sĩ gia đình phối hợp, lồng ghép với chức năng TYT xã, phường, thị trấn; thẩm định và cấp phép cho 2 phòng khám bác sĩ gia đình tại 2 TYT. Nâng cao chất lượng KCB, phấn đấu đạt tỷ lệ 27,8 giường bệnh/1 vạn dân; 9,5 bác sỹ/1 vạn dân.

Tiếp tục nâng cao y đức, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng chuyên môn, từng bước thực hiện đa dạng hoá các loại hình KCB đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Tăng cường quản lý nhà nước trong KCB bảo hiểm y tế, chú trọng phát triển chuyên môn kỹ thuật; triển khai có hiệu quả đề án bệnh viện vệ tinh tại BVĐK tỉnh. Tăng cường đào tạo và nghiên cứu khoa học, phấn đấu năm 2018 có từ 1 – 2 đề tài cấp tỉnh và 50 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở.

Giảm tỷ lệ sinh tự nhiên năm 2018 là 0,08‰. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo danh mục phê duyệt; nâng cấp hạ tầng máy móc để triển khai hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và triển khai họp trực tuyến từ cấp sở đến các đơn vị trực thuộc. 

Tiếp tục thực hiện xã hội hoá công tác CSSKND, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trên nguyên tắc đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát triển chuyên môn kỹ thuật cao nhằm đảm bảo người dân được cung cấp dịch vụ y tế có chất lượng. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả về việc quản lý Nhà nước đối với mạng lưới y dược tư nhân.

Duy trì hiệu quả đề án tự chủ của BVĐK tỉnh, tiếp tục phấn đấu triển khai thêm được 3 đề án tự chủ về tài chính tiến tới tự chủ hoàn toàn tại cơ sở y tế tuyến huyện. Quyết tâm và sớm di chuyển BVĐK tỉnh và Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh vào khai thác, sử dụng có hiệu quả.

NGUYỄN THẾ TOÀN