Thứ ba,  18/05/2021

Công khai thông tin về hành vi tiêu cực tại lễ hội, điểm du lịch

Ngày 27-2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 669/BVHTTDL-VHCS gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Công điện số 240/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất 2018.

Bộ yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết. Các đơn vị không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian, hiệu quả làm việc; không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

Các địa phương, đơn vị đẩy mạnh quản lý và tổ chức lễ hội; không tổ chức lễ hội có tính bạo lực, phản cảm, nhằm mục đích trục lợi. Cần rà soát, chấn chỉnh việc khai ấn, phát ấn không đúng nguồn gốc lịch sử, hồ sơ của di tích và lễ hội; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế đốt vàng mã, đồ mã tại các cơ sở thờ tự và lễ hội. Đồng thời, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm; công khai trên các phương tiện thông tin về những hành vi tiêu cực tại các lễ hội, điểm du lịch.

Theo Nhandan