Thứ sáu,  23/02/2024

Hơn 225 tỷ đồng khắc phục hậu quả bom mìn ở Quảng Trị

Ngày 18-4, UBND tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy (NPA) phối hợp tổ chức Lễ ký kết biên bản thỏa thuận về việc hợp tác thực hiện dự án “Phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh (RENEW) - Chương trình khảo sát và rà phá bom mìn tại tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018 - 2022”.

Dự án tập trung thực hiện những hoạt động chính như tiếp tục khảo sát phi kỹ thuật và khảo sát kỹ thuật để hỗ trợ nỗ lực giải phóng đất ô nhiễm vật liệu nổ cho mục đích phát triển kinh tế – xã hội; duy trì hoạt động xử lý bom mìn lưu động để phá hủy vật liệu nổ được tìm thấy trong quá trình khảo sát kỹ thuật và các đợt phát hiện bom mìn do người dân địa phương phát hiện.

Dự án còn hỗ trợ năng lực điều phối và quản lý của dự án RENEW thông qua xây dựng năng lực cho đội ngũ cán bộ địa phương.

Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 225 tỷ đồng, do Tổ chức NPA tài trợ.

Theo Nhandan