Chủ nhật,  16/01/2022

Tăng cường hậu kiểm thực phẩm tại 15 địa phương

Dự kiến công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm (ATTP) sẽ được thực hiện tại các địa bàn trọng điểm gồm: Hà Nội, TPHCM, Hải Dương, Hưng Yên, Đồng Nai, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Trà Vinh, An Giang, Bình Dương, Long An, Bắc Ninh, Bắc Giang.

Cục ATTP (Bộ Y tế) cho biết: Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về ATTP năm 2018.

Theo đó, Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện hậu kiểm về ATTP thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát ATTP thuộc phạm vi quản lý.

Dự kiến hoạt động này sẽ được thực hiện tại các địa bàn trọng điểm như: Hà Nội, TPHCM, Hải Dương, Hưng Yên, Đồng Nai, Vĩnh Long (tháng 4, 5 và 6); Khánh Hòa, Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế, Trà Vinh, An Giang (tháng 7, 8 và 9); Hà Nội, TPHCM, Bình Dương, Long An, Bắc Ninh, Bắc Giang (tháng 10, 11 và 12).

Việc triển khai công tác hậu kiểm này góp phần kiểm soát bảo đảm ATTP các khâu sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, chú trọng hậu kiểm đối với các cơ sở có sản phẩm công bố (tự công bố, đăng ký bản công bố sản phẩm); các cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh thực phẩm.

Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương và UBND cấp tỉnh xây dựng kế hoạch hậu kiểm bảo đảm mục tiêu 100% sản phẩm lưu thông trên thị trường phải được kiểm tra, giám sát ít nhất 1 lần/năm về công bố sản phẩm và chỉ tiêu an toàn.

Công tác hậu kiểm sẽ ngăn chặn được cơ bản tình trạng sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn; phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm về ATTP và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Đồng thời, thông qua công tác hậu kiểm, các địa phương tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật về ATTP, trách nhiệm của cơ sở/người sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong bảo đảm ATTP; phổ biến, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Cục ATTP nêu rõ: Hoạt động này sẽ kết hợp hậu kiểm hồ sơ và lấy mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu ATTP; kiểm soát chặt chẽ hồ sơ tự công bố sản phẩm, trình tự công bố, phiếu kết quả kiểm nghiệm, ghi nhãn, quảng cáo và chỉ tiêu an toàn cơ sở tự công bố/đăng ký bản công bố và các hồ sơ, tài liệu pháp lý.

Riêng đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, các tỉnh, thành phố tập trung hậu kiểm việc chấp hành quy định chung về bảo đảm ATTP; các yêu cầu về điều kiện bảo đảm ATTP; việc sử dụng phụ gia thực phẩm…

Theo baochinhphu