Thứ sáu,  21/01/2022

Xử phạt gần 20 tỷ đồng vi phạm về an toàn thực phẩm

Ngày 24-4, tại cuộc họp cung cấp thông tin cho báo chí, Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước có hơn 158 nghìn cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm bị thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm; 31 nghìn cơ sở bị nhắc nhở, cảnh cáo, với số tiền phạt gần 20 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng đã đình chỉ 72 cơ sở; tiêu hủy hơn 1.500 các loại sản phẩm không bảo đảm ATTP.

Về triển khai công tác hậu kiểm ATTP năm 2018, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP đã yêu cầu các bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương và UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, bảo đảm mục tiêu tất cả sản phẩm lưu thông trên thị trường phải được kiểm tra, giám sát một lần/năm về công bố sản phẩm và chỉ tiêu sản phẩm; phát hiện, xử lý nghiêm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các tổ chức, cá nhân vi phạm về ATTP.

Theo Nhandan