Thứ năm,  20/01/2022

Báo cáo điều chỉnh dự án tuyến đường sắt đô thị số 2

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Ðạo. Dự án được thành phố Hà Nội phê duyệt đầu tư năm 2008. Ðến nay, năm gói thầu chính của dự án sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản đã thực hiện xong bước sơ tuyển nhà thầu. Ðể đẩy nhanh tiến độ dự án, thành phố Hà Nội đã kiến nghị Thủ tướng xem xét, báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương điều chỉnh dự án tại kỳ họp tháng 5-2018.

Xem đề nghị này và ý kiến của một số bộ liên quan, Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn thiện nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để gửi Bộ Kế hoạch và Ðầu tư và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu đã cung cấp. Bộ Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì, phối hợp UBND thành phố Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện dự án, trong đó có vấn đề phát sinh tiêu chí thuộc dự án quan trọng quốc gia; báo cáo Thủ tướng Chính phủ…

Theo Nhandan