Thứ ba,  25/01/2022

Lan tỏa từ các phong trào thi đua

LSO-Thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước là những đợt thi đua hết sức ý nghĩa, có tác dụng tích cực trong việc thúc đẩy phong trào thi đua thường xuyên hằng năm đạt kết quả tốt, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân.
Các đơn vị nhận cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017
của UBND tỉnh

Hầu như năm nào cũng có các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, do đó, các đợt thi đua đặc biệt cũng thường được phát động nhân những dịp này. Đây được coi là các đợt cao điểm thiết thực động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sức bật mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của quê hương, đất nước.

Trên địa bàn tỉnh có thể kể đến các đợt thi đua lớn thời gian qua như: thi đua chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 – 4/11/2009); kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 – 17/8/2010); kỷ niệm 70 năm khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 – 27/9/2010); kỷ niệm 60 năm giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 – 17/10/2010); chào mừng kỷ niệm 180 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 – 4/11/2011); kỷ niệm 185 năm ngày thành lập tỉnh (4/11/2016); kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang quân sự tỉnh (7/3/1947 – 7/3/2017); kỷ niệm 590 năm chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 – 10/10/2017)… Và năm 2018 này, Lạng Sơn cùng với cả nước đang đẩy mạnh thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

Cùng với đó, toàn tỉnh cũng đã, đang đẩy mạnh thực hiện gắn với nội dung phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua như: “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020; “Doanh nghiệp Lạng Sơn hội nhập và phát triển”… Bà Nguyễn Thu Hoài, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ cho biết: Các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước có vai trò, ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy các phong trào thi đua thường xuyên đạt được nhiều kết quả.

Trong năm 2017, UBND tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho 21 tập thể, 80 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 1.841 trường hợp (793 tập thể, 1.048 cá nhân, trong đó có 160 hộ gia đình).

Theo quyết định phân khối, cụm thi đua năm 2018, toàn tỉnh có 3 khối, 20 cụm với 129 đơn vị. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã có những nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, nhiệm vụ được giao để hưởng ứng các đợt thi đua lớn. Trong quý I/2018, các đơn vị đều kịp thời xây dựng kế hoạch và phát động đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Vì vậy, cán bộ, đảng viên, quần chúng kịp thời nắm bắt, để từ đó xây dựng kế hoạch của tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng.

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo luôn được chú trọng. Đặc biệt, trong năm 2017, đã có trên 180 gương điển hình tiên tiến được tuyên truyền trên Báo Lạng Sơn; trên 250 tin, bài trong các chương trình thời sự, chuyên mục thi đua yêu nước của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh. Được biết, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, tỉnh sẽ cho xuất bản cuốn sách ảnh “Lạng Sơn – 70 năm thi đua yêu nước (1948 – 2018)”. Cùng với đó, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện cho lễ kỷ niệm quan trọng này.

Bà Nguyễn Thu Hoài cho biết thêm: Để các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn đạt kết quả cao, các cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân cần bám sát kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2018; nội dung phát động phong trào thi đua năm 2018 của tỉnh với chủ đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”…

Tin rằng, với quyết tâm cao, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, ngành, sự hưởng ứng tích cực của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, đợt thi đua đặc biệt năm 2018  và phong trào thi đua của tỉnh sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp.

HOÀNG THỊNH