Thứ hai,  27/03/2023

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

– Sáng 18/3, Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến toàn quốc, với hơn 3.500 đại biểu tham dự ở các điểm cầu.

Dự hội nghị tại điểm cầu trung ương có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ ban MTTQ tỉnh, một số sở, ngành của tỉnh; Ban đại diện Hội NCT tỉnh, huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn và cán bộ hội NCT các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã truyền đạt chuyên đề về già hoá dân số và chính sách an sinh xã hội liên quan đến NCT; đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, thông tin tình hình trong nước và quốc tế.

Theo đó, hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII diễn ra từ ngày 3/10 đến ngày 9/10/2022 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, thông qua định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 3 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực rất rộng lớn, cơ bản của đất nước, đó là: “Tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Trung ương Hội NCT Việt Nam nhằm quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ hội NCT các cấp đối với những vấn đề về NCT Việt Nam trong tình hình mới; đồng thời thực hiện tốt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trong chương trình, các đại biểu đã được ban tổ chức giới thiệu những nội dung cơ bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

HOÀNG HUẤN