Thứ sáu,  08/12/2023

Công tác giải quyết đơn thư: Ghi nhận ở huyện Đình Lập

– Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo là một nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định đời sống của người dân. Chính bởi vậy thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Đình Lập tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này, qua đó giải quyết kịp thời đơn thư, không để xảy ra tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài, vượt cấp.

Với đặc thù trên địa bàn có một số dự án, quá trình triển khai thực hiện có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, đồng thời, trên địa bàn huyện có diện tích đất rừng khá lớn, bên cạnh lợi thế trong phát triển kinh tế đồi rừng, thì cũng nảy sinh tranh chấp, vướng mắc… và thực tế, thời gian qua, trên địa bàn huyện Đình Lập phát sinh một số đơn thư khiếu nại. Ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để làm tốt công tác giải quyết đơn thư, cấp ủy, chính quyền huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp như: làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, xử lý đơn thư ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng vượt cấp; đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện kịp thời, hiệu quả các nội dung, công việc thuộc lĩnh vực được phân công; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân; tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp… Nhờ đó, các đơn thư thời gian qua đều được giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn, kết quả giải quyết đúng quy định pháp luật.

Cán bộ Thanh tra huyện xem xét đơn thư của người dân trong quý I/2023

Trong năm 2022, toàn huyện tiếp nhận 245 đơn thư. Nội dung các đơn thư yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chuyên môn xử lý, làm rõ một số nội dung liên quan đến tranh chấp đất đai; tranh chấp rừng; chi phí bồi thường, hỗ trợ một số công trình trên địa bàn… Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã giải quyết được 244/245 đơn, đạt tỷ lệ 99,59% (tăng 0,37% so với năm 2021) và là một trong số những đơn vị đạt tỷ lệ giải quyết cao trên địa bàn tỉnh. Trong quý I/2023, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã tiếp nhận và giải quyết 40/41 đơn thư.

Bính Xá là xã phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo nhất trên địa bàn huyện. Bà Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Bính Xá cho biết: Trong năm 2022, xã tiếp nhận 79 đơn, nội dung chủ yếu liên quan tranh chấp đất, yêu cầu làm rõ ranh giới rừng sản xuất… Ngay sau khi có đơn thư phát sinh, lãnh đạo UBND cùng cán bộ được phân công phụ trách đã trực tiếp làm việc tại thực địa, hòa giải, tuyên truyền đến người dân. Nhờ đó, tỷ lệ giải quyết đơn thư trên địa bàn xã năm 2022 đạt 100%. Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, xã đã tiếp nhận và giải quyết 17/21 đơn thư, các đơn thư chưa được giải quyết do mới phát sinh và đang trong thời hạn.

Không chỉ xã Bính Xá, mục tiêu trong công tác giải quyết đơn thư được cấp ủy, chính quyền các cấp đưa ra là giải quyết dứt điểm vụ việc ngay tại cơ sở. Trên cơ sở các căn cứ pháp lý, lắng nghe ý kiến phản ánh của dân và tiến hành thẩm tra, xác minh các vụ việc, đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân bằng nhiều cách thức: tuyên truyền tại nhà, vận động tại thực địa… Nhờ đó, cơ bản các vụ việc được xử lý dứt điểm.

Bà Đ.T.N, thôn Bản Chuông, xã Đình Lập cho biết: Tháng 12/2022, tôi đã làm đơn đề nghị UBND xã giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với một hộ khác. Trên cơ sở các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, xác minh thông tin… tại buổi làm việc thực địa, cán bộ xã, thôn đã đưa ra hướng giải quyết phù hợp cho 2 bên. Được các cán bộ tuyên truyền, giải thích hợp tình, hợp lý, gia đình tôi nhất trí với phương án giải quyết đưa ra, không có kiến nghị gì thêm.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, giải quyết trực tiếp các đơn thư phát sinh ngay từ cơ sở, định kỳ hằng tháng, UBND huyện đều đôn đốc cơ quan chuyên môn tổng hợp, báo cáo tiến độ, nếu chưa xử lý được thì cơ quan tham mưu cần đưa ra phương hướng để giải quyết. Quá trình có sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan cũng như các xã, thị trấn. Đồng thời, thường xuyên nắm chắc các vụ việc khiếu kiện trên địa bàn huyện, đặc biệt là tại các xã, thị trấn đang có hoặc tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp. Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn huyện chưa phát sinh “điểm nóng”, phức tạp về an ninh trật tự, chưa để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn tiến hành các cuộc thanh tra tại các đơn vị, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những sai sót trong quá trình thực hiện các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước, góp phần hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, khiếu kiện phát sinh. Ông Vũ Trung Kiên, Phó Chánh Thanh tra huyện cho biết: Từ năm 2022 đến nay, cơ quan chuyên môn đã tiến hành thanh tra 6 cuộc, nội dung thanh tra về trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị về việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, công tác quản lý Nhà nước về đất đai… Qua đây đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của thủ trưởng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, kịp thời xử lý những kiến nghị liên quan.

Công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cũng được chú trọng thực hiện. Theo đó trong năm 2022, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã chủ trì đối thoại với Nhân dân được 30 cuộc. Trong đó, cấp huyện tổ chức được 9 cuộc, cấp xã tổ chức được 21 cuộc. Nội dung các ý kiến tại hội nghị đối thoại chủ yếu về các chế độ chính sách, cơ sở hạ tầng, tài nguyên môi trường, các dự án đầu tư trên địa bàn, công tác giải quyết đơn thư, các nội dung về an sinh xã hội, giáo dục đào tạo, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

Tại các cuộc đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan chuyên môn đã giải trình, làm rõ hầu hết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, với những vấn đề không thuộc thẩm quyền được tiếp thu và trình cấp trên xem xét, giải quyết. Qua đây, đã góp phần giải quyết những vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở.

Những giải pháp cụ thể mà cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Đình Lập triển khai trong thời gian qua đã cho thấy công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngày càng được  thực hiện có hiệu quả. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, góp phần giữ ổn định an ninh, chính trị, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

ĐÌNH QUANG - THANH MAI