Thứ ba,  27/02/2024

Thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế: Nỗ lực của thành phố Lạng Sơn

– Tính đến hết năm 2022, số người tham gia BHYT của thành phố còn thấp, chưa có phường, xã nào đạt chỉ tiêu kế hoạch giao. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2023, UBND thành phố tiếp tục phối hợp với BHXH tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tham gia BHYT.

Theo số liệu của BHXH tỉnh, năm 2022, số người tham gia BHYT trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đạt 93.153 người (thiếu 7.119 người), bằng 92,9% kế hoạch, độ bao phủ đạt 93% so với dân số, thấp hơn 1,44% so với kế hoạch giao.

Cán bộ BHXH tỉnh tư vấn chính sách BHXH, BHYT cho người dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Đánh giá chỉ tiêu phát triển BHYT trên địa bàn thành phố theo kế hoạch năm 2022 số người tham gia BHYT còn thấp, chưa có phường, xã nào đạt chỉ tiêu được giao, trong đó đạt tỷ lệ bao phủ cao nhất là phường Chi Lăng (93,55% dân số); thấp nhất là xã Hoàng Đồng (65,6%). Nguyên nhân được nhận định là do trong 2 năm qua, cả doanh nghiệp và người dân đều gặp khó khăn bởi tác động của dịch COVID-19 khiến thu nhập không ổn định, dẫn đến việc chưa liên tục tham gia BHYT hộ gia đình. Năm 2023, UBND thành phố đã chỉ đạo quyết liệt các xã, phường tích cực phối hợp với tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn và cơ quan BHXH tỉnh để tổ chức các hội nghị tuyên truyền, vận động tổ chức, doanh nghiệp mua BHYT bắt buộc cho người lao động và người dân tham gia BHYT hộ gia đình.

Năm 2023, theo kế hoạch của tỉnh, thành phố giao tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn đạt 94,74%. Tính hết tháng 4/2023, số người tham gia BHYT của thành phố đạt 93.153 người, bằng 90,9% dân số, còn thiếu 3,84% (khoảng 3.935 người) so với chỉ tiêu năm 2023 được giao.

Để thực hiện phát triển được gần 4.000 người tham gia BHYT trên địa bàn, hiện nay, phòng chức năng của thành phố phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn và cơ quan BHXH tỉnh tiến hành rà soát các đơn vị đóng BHXH bắt buộc để vận động doanh nghiệp tham gia đầy đủ chế độ BHYT cho người lao động. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến cho các đơn vị doanh nghiệp mới nộp hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT mới cho người lao động. Luỹ kế từ đầu năm đến hết tháng 4/2023, có 35 đơn vị đăng ký tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp mới cho 82 lao động tham gia.

Cùng với rà soát, phát triển người tham gia BHYT bắt buộc, các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn thành phố đã tích cực chỉ đạo 32 điểm thu, 68 nhân viên thu chủ động bám nắm địa bàn, phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tham gia chính sách BHYT. Ông Triệu Văn Sỹ, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, Bưu điện tỉnh cho biết: Trên địa bàn thành phố có 6 điểm thu thuộc hệ thống bưu điện với 39 nhân viên thu. Trong thời gian qua, các nhân viên tại 6 điểm thu đã tích cực tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia BHYT hộ gia đình. Kết quả, năm 2022, tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn thành phố qua điểm thu bưu điện là 23.166 người, trong đó phát triển mới đối tượng tham gia BHYT là 1.648 người; trong 5 tháng đầu năm 2023, số đối tượng tham gia BHYT phát triển mới là 576 người. Qua đó, góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHYT trên địa bàn thành phố.

Đối với UBND các phường, xã, thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu giao năm 2023, các phường, xã đã tích cực phối hợp với cơ quan BHXH, lồng ghép các hội nghị để tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, trong đó chú trọng BHYT hộ gia đình. Bà Lê Thị Nhiên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Chi Lăng cho biết: Năm 2022, phường được giao chỉ tiêu bao phủ BHYT là 97,68%, kết quả thực hiện được 93,55%, thiếu 4,13% so với chỉ tiêu giao. Vì vậy, năm 2023, Đảng uỷ, UBND phường chỉ đạo các khối phố rà soát những đối tượng chưa tham gia, nắm bắt lý do để có hình thức phối hợp với cán bộ BHXH, các tổ chức dịch vụ thu bưu điện, viettel tuyên truyền, vận động phù hợp nhằm thực hiện hiệu quả chỉ tiêu giao.

Anh Nguyễn Văn Trung, lái xe tự do (phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) chia sẻ: Gia đình tôi có 2 vợ chồng và 2 con. Thời gian qua, 2 con đã tham gia BHYT học sinh, sinh viên tại các nhà trường, chỉ có 2 vợ chồng tôi tham gia BHYT chưa được liên tục do ảnh hưởng dịch COVID-19, thu nhập từ lái xe không ổn định. Từ đầu năm 2023 đến nay, công việc của tôi ổn định, thu nhập đều hơn nên tôi đã mua BHYT hộ gia đình cho cả hai vợ chồng, hy vọng có sức khoẻ, không phải dùng đến thẻ BHYT, nhưng nếu chẳng may ngã bệnh thì cũng được san sẻ nỗi lo viện phí.

Ông Lê Hoài Nam, Trưởng Phòng Quản lý thu – sổ, thẻ, BHXH tỉnh cho biết: Được giao quản lý đối tượng và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, phòng đã tích cực triển khai tuyên truyền, vận động, bố trí cán bộ, phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn theo dõi, phụ trách các doanh nghiệp, UBND các xã, phường để tổ chức đôn đốc, nỗ lực đạt các chỉ tiêu ngành giao.

Việc đánh giá kịp thời các chỉ tiêu thực hiện ở thời điểm này và có những giải pháp phù hợp để tuyên truyền, vận động, phát triển đối tượng sẽ giúp thành phố nỗ lực tăng số người tham gia BHYT, qua đó tin tưởng rằng thành phố sẽ thực hiện hiệu quả chỉ tiêu bao phủ BHYT được giao năm 2023.

THANH HUYỀN