Thứ tư,  29/11/2023

Phòng chống tác hại thuốc lá trong công nhân, viên chức, lao động

– Để phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), các cấp công đoàn tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều biện pháp tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, hạn chế việc sử dụng thuốc lá trong đoàn viên, người lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, không khói thuốc lá.


Đoàn viên Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh tuyên truyền về tác hại thuốc lá tới người dân

Hệ thống công đoàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 11 liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện, thành phố, 3 công đoàn ngành và 1.312 công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với 46.460 CNVCLĐ.

Ông Lương Chí Công, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) tỉnh, LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung của Luật PCTHCTL và các văn bản hướng dẫn thi hành vào các chương trình, kế hoạch công tác, cụ thể hóa thành các tiêu chí thi đua để triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo 100% LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành và CĐCS trong tỉnh căn cứ tình hình thực tế, triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong đó chú trọng tuyên truyền về Luật PCTHCTL, xây dựng mô hình môi trường làm việc không khói thuốc ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai Luật PCTHCTL đến đoàn viên, CNVCLĐ gắn với chương trình thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. 14/14 LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành đã chỉ đạo công đoàn cơ sở đưa nội dung PCTHCTL vào kế hoạch công tác công đoàn.

Công tác tuyên truyền được các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm tổ chức thực hiện với nội dung đa dạng, phong phú, thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Hằng năm, toàn tỉnh có 1.226/1.312 (đạt 93,44%) công đoàn cơ sở triển khai các hoạt động tuyên truyền trong đoàn viên, người lao động về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người; các quy định của Luật PCTHCTL và các văn bản hướng dẫn thi hành… Cao điểm là tuyên truyền vào ngày Thế giới không thuốc lá” 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (từ ngày 25 đến 31/5 hằng năm).

Đi đôi với tuyên truyền, tổ chức công đoàn đã phát động phong trào “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” và vận động các công đoàn cơ sở đã đăng ký xây dựng mô hình “Môi trường không khói thuốc”. Bình quân mỗi năm có trên 75% CĐCS đăng ký xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc. Từ năm 2022 đến nay, toàn tỉnh có 986 công đoàn cơ sở đăng ký (đạt 73,6%), tiêu biểu là: LĐLĐ huyện Hữu Lũng 128 mô hình, LĐLĐ Chi Lăng 107 mô hình, LĐLĐ Tràng Định 103 mô hình…

Bà Hà Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành giáo dục thường xuyên tổ chức tuyên truyền CNVCLĐ về PCTHCTL bằng nhiều hình thức đa dạng. Đồng thời phát động các công đoàn cơ sở đăng ký xây dựng mô hình “Môi trường không khói thuốc” với 41/41 công đoàn cơ sở trực thuộc đăng ký, đạt tỷ lệ 100%.

Để thực hiện thành công mô hình, ban chấp hành các công đoàn cơ sở đã chủ động rà soát, tổng hợp CNVCLĐ đang sử dụng thuốc lá; chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền đồng cấp đưa nội dung PCTHCTL vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội quy, quy chế làm việc. 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thực hiện treo biển “Cấm hút thuốc” tại phòng làm việc, phòng họp, hội trường, phân xưởng, khu vực hành lang…

Bà Hoàng Thị Huệ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xe điện DK Việt Nhật (huyện Cao Lộc) cho biết: Công ty hiện có 120 đoàn viên, người lao động, trong đó có 10% số người sử dụng thuốc lá. Nhận thức được tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, CĐCS đã treo biển “Cấm hút thuốc lá” ở nơi tập trung đông người; thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người lao động không hút thuốc trong phân xưởng, văn phòng; không sử dụng thuốc lá trong giờ làm việc; bố trí khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá. Do đó, 100% đoàn viên không sử dụng thuốc lá trong phân xưởng, tạo ra môi trường làm việc lành mạnh, không khói thuốc lá.

Với những biện pháp thiết thực đó, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ được thông tin đầy đủ biết được ý nghĩa của việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, chủ động đăng ký bỏ hút thuốc lá. Theo số liệu tổng hợp của LĐLĐ tỉnh, hiện nay, toàn tỉnh có trên 4.460 đoàn viên, CNVCLĐ đang sử dụng thuốc lá ở 834 công đoàn cơ sở, trong đó có hơn 4.400 đoàn viên được tuyên truyền và đã có 3.400 đăng ký cai thuốc lá… Đặc biệt, công tác tuyên truyền sâu rộng không chỉ giúp đoàn viên, CNVCLĐ ngày càng nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, nhằm giảm tỉ lệ người hút thuốc lá mà còn góp phần hạn chế phát sinh số người hút thuốc mới, bảo đảm quyền của CNVCLĐ là được sống và làm việc trong môi trường không khói thuốc.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, các tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá đến CNVCLĐ; biểu dương, nhân rộng mô hình xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc; chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện đối với các công đoàn cơ sở và đoàn viên, người lao động đăng ký bỏ thuốc lá… phấn đấu đạt mục tiêu “Vì sức khỏe cộng đồng – không hút thuốc lá tại nơi làm việc”.

NGỌC HIẾU