Chủ nhật,  29/05/2022

Quy trình thu bảo hiểm xã hội bắt buộc khi giãn cách xã hội

Đồng Nai giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0g ngày 9/7 (Ảnh: Thiên Vương).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 688/QĐ-BHXH về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Cụ thể, Điều 1 của Quyết định này đã bổ sung hai nội dung về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… trong trường hợp phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người, hạn chế tiếp xúc để phòng, chống dịch.

Tính đến 8 giờ sáng 15/7, 13 tỉnh, thành phố, chủ yếu là khu vực miền trung và miền nam, đã phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Chính phủ. Quy định này áp dụng với toàn địa bàn, hoặc một phần của địa phương đó để phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, khi cơ quan bảo hiểm xã hội không thể làm việc trực tiếp với đơn vị thì gửi văn bản yêu cầu đơn vị báo cáo tình hình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đồng thời, phối hợp cơ quan liên quan làm việc với đơn vị để kiểm tra (hậu kiểm) khi cấp có thẩm quyền cho phép dừng các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Khi không thể trực tiếp đôn đốc, lập biên bản làm việc hoặc thanh tra chuyên ngành đóng, cơ quan bảo hiểm xã hội gửi văn bản yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… cho người lao động qua dịch vụ bưu chính công.

Nếu doanh nghiệp không thực hiện thì sau khi cấp có thẩm quyền cho phép dừng các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, tổ chức thực hiện các biện pháp kể cả thanh tra chuyên ngành đóng khi cần thiết theo quy định.

Văn bản có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021.

Đến hết tháng 6 năm nay, toàn quốc có 16,17 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm thất nghiệp đạt 13,25 triệu người tăng 528.282 người so với cùng kỳ năm 2020. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 87,5 triệu người, bao phủ 89,63% dân số.

Công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt 195.143 tỷ đồng, đạt 45,23% kế hoạch năm của Chính phủ giao. Tổng số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chiếm tỷ lệ 5% so với số phải thu, giảm 0,3% so với tỷ lệ nợ cùng kỳ năm 2020.

Theo Nhandan