Thứ hai,  23/05/2022

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021-2025

– Sáng nay (23/7), Bộ LĐTB&XH tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021-2025 với 31 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Thị Hà; đại diện lãnh đạo Ban Thư ký ASEAN; lãnh đạo các cục, vụ thuộc bộ; lãnh đạo các bộ, ngành liên quan đến thực hiện đề án.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có lãnh đạo Sở LĐTB&XH; lãnh đạo phụ trách và chuyên viên đầu mối một số sở, ngành, đoàn thể.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Triển khai Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thưc hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025” (Đề án 161) và Công văn số 1841/LĐTBXH-HTQT ngày 17/6/2021 về xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021-2025, Bộ LĐTB&XH tổ chức hội nghị hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021-2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe chia sẻ trực tuyến của Ban Thư ký ASEAN về kết quả của báo cáo khu vực thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN 2025 và những ưu tiên của ASEAN; chia sẻ của các bộ, ngành về hợp tác ASEAN trong lĩnh vực chuyên ngành và những chương trình/hoạt động ưu tiên ở cấp quốc gia; cập nhật tiến độ xây dựng và hướng dẫn xây dựng cho các tỉnh, thành. Kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021-2025 có tính đến các yếu tố mới cũng như trao đổi và tìm hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, thực hiện Quyết định 161/QĐ-TTg ngày 25/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 24/4/2017, UBND tỉnh đã có Kế hoạch 72/KH-UBND triển khai Đề án 161 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và hiện nay, UBND tỉnh đã có dự thảo thực hiện đề án này trong giai đoạn 2021-2025 gửi lấy ý kiến các sở, ngành liên quan để sớm ban hành thực hiện.

Sau hội nghị, Sở LĐTB&XH – cơ quan soạn thảo dự thảo kế hoạch sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch kịp thời trong thời gian tới.

THANH HUYỀN