Thứ tư,  07/06/2023

Cao Lộc phát huy vai trò của các đại lý thu trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT

– Trong những năm qua, sự vào cuộc hoạt động của các kênh đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Cao Lộc như những “cánh tay nối dài” góp phần giúp BHXH huyện đưa chính sách BHXH, BHYT đến gần người dân, qua đó phát triển thêm được nhiều người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Thời gian qua, BHXH Cao Lộc ký hợp đồng đại lý thu với 11 UBND xã, thị trấn; hội phụ nữ, hội nông dân, ngoài ra còn có đại lý thu bưu điện và Viettel do BHXH tỉnh ký, với tổng số 55 điểm thu và 105 nhân viên đại lý thu. Năm 2021, BHXH huyện thực hiện ký hợp đồng tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh đối với 7 xã trên địa bàn đủ điều kiện.

Nhân viên Bưu điện huyện Cao Lộc tư vấn chính sách BHXH tự nguyện cho người dân trên địa bàn

Xác định tình hình phát triển đối tượng ngày càng gặp nhiều khó khăn, nguồn đối tượng để khai thác mở rộng cũng dần thu hẹp, do đó, để đẩy mạnh công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, thời gian qua, BHXH huyện Cao Lộc đã chú trọng hơn về chất lượng hoạt động của đại lý thu nhằm giữ vững số lượng người đã và đang tham gia. Cùng với đó, BHXH huyện rà soát toàn bộ nhân viên đại lý thu trên toàn hệ thống, chọn lọc và đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, có chiến lược với các nhân viên tiềm năng phục vụ công tác tuyên truyền, vận động người tham gia đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời BHXH huyện phối hợp với các kênh đại lý thu đẩy mạnh công tác vận động những người đã tham gia qua danh sách đến hạn đóng, thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời để quá trình tham gia được liên tục.

Bà Lành Thị Kim Dung, nhân viên đại lý thu UBND thị trấn Đồng Đăng cho biết: Tôi làm nhân viên đại lý thu được 15 năm và qua nhiều vai trò lãnh đạo trong các tổ chức hội, đoàn thể, vì vậy, tôi thường xuyên phối hợp, lồng ghép để tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến với các hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Đến nay, tôi luôn duy trì chăm sóc và gia hạn cho trên 4.000 người tham gia BHYT. Từ năm 2021 đến hết 3 tháng đầu năm 2022, tôi phát triển mới được gần 500 người tham gia BHYT, gần 100 người tham gia BHXH tự nguyện.

Trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng BHXH huyện đã nỗ lực thực hiện được 32 hội nghị tuyên truyền, với 1.083 người tham dự, trong đó BHXH huyện tổ chức 28 cuộc với 1.010 người tham dự; Bưu điện tổ chức 4 cuộc với 73 người tham dự. Cùng với đó đã phát 6.854 tờ gấp BHYT hộ gia đình, 1.854 tờ gấp BHXH tự nguyện và 3.627 tờ gấp VssID tuyên truyền đến người dân trên địa bàn.

Với những nỗ lực trong tuyên truyền, năm 2021, các kênh đại lý thu đã phát triển được 1.452 người tham gia BHXH tự nguyện; 18.108 người tham gia BHYT hộ gia đình; trong đó nổi bật là 2 kênh đại lý thu UBND xã, thị trấn và bưu điện, qua đó góp phần vào thực hiện hiệu quả chỉ tiêu giao của BHXH Cao Lộc.

Bà Linh Thị Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện huyện Cao Lộc cho biết: Năm 2021 là một năm gặp nhiều khó khăn trong công tác phát triển đối tượng BHXH, tuy nhiên với sự lãnh đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo đơn vị và sự quyết tâm của toàn thể CBCNV-LĐ, số quản lý đối tượng đến hết năm 2021 đạt 7.084 người tham gia BHYT hộ gia đình; đạt 824 người tham gia BHXH tự nguyện. Sở dĩ kết quả BHYT hộ gia đình đạt cao là do ngay sau khi có Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021, Bưu điện huyện chủ động đã phối hợp với BHXH huyện rà soát các xã, thôn chuyển đổi vùng không còn được cấp thẻ BHYT dân tộc, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHYT hộ gia đình qua nhiều hình thức, qua đó giúp người dân đảm bảo quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế nối liền 5 năm liên tục, không bị gián đoạn về thời gian đóng và góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện.

Bà Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc BHXH huyện Cao Lộc cho biết: Mặc dù đạt được nhiều kết quả trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn nhưng năm 2021, hệ thống các kênh đại lý hoạt động còn chưa đồng đều, nhất là trong phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, 2 kênh đại lý Hội Nông dân và Hội Phụ nữ với số người phát triển tăng mới còn đạt tỷ lệ thấp so với chỉ tiêu phát triển mới BHXH huyện giao. Mặt khác, do tính cạnh tranh lành mạnh giữa hệ thống các đại lý, cùng một địa bàn nhưng có nhiều đại lý cùng hoạt động dẫn đến có đại lý hoạt động tốt, có đại lý hoạt động năng suất kém hơn. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đôn đốc, bám sát các đại lý thu trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin về chính sách BHXH, BHYT mới đến với các đối tượng đang tham gia. Đồng thời duy trì sự phối hợp tốt giữa cán bộ BHXH được giao phụ trách đại lý thu với các nhân viên đại lý thu để hỗ trợ nhau trong tuyên truyền, vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn.

Năm 2022, BHXH tỉnh giao chỉ tiêu cho BHXH Cao Lộc phát triển 2.542 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 1.047 người; 76.911 người tham gia BHYT, tăng 5.032 người so với kết quả đạt được năm 2021. BHXH huyện đã và đang tích cực phối hợp với các kênh đại lý thu tiếp tục tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân, vận động duy trì, phát triển mới người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tính đến hết tháng 3/2022, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp toàn huyện là 74.599 người, đạt 93,89 % kế hoạch BHXH tỉnh giao. Trong đó, 73.289 người tham gia BHYT, đạt 95,29% kế hoạch BHXH tỉnh giao; 1.310 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 173 người so với cùng kỳ năm 2021, đạt 51,53 % kế hoạch BHXH tỉnh giao.

THANH HUYỀN