Thứ bảy,  01/04/2023

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá công tác năm 2021 và quý I/2022


Đồng chí Giám đốc BHXH tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trình bày dự thảo báo cáo đánh giá công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2021 và quý I/2022

– Chiều nay (22/4), Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá công tác năm 2021 và quý I/2022.

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp tỉnh.

Tại điểm cầu các huyện, thành phố có lãnh đạo Huyện uỷ, Thành uỷ, UBND, các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Trong năm 2021 và quý I/2022, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từ Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; cấp uỷ, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; các thành viên BCĐ thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nhiệm vụ, chất lượng phục vụ của các sở, ban, ngành, đặc biệt là ngành BHXH tiếp tục được nâng cao.

Kết quả, đến hết năm 2021, số người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BH thất nghiệp có tăng và đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93% dân số của tỉnh; thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đạt 100,2% kế hoạch; số nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được kiểm soát; quỹ BHYT được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, dịch vụ y tế được nâng cao; mức độ hài lòng của Nhân dân về chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, về thủ tục đăng ký tham gia và thanh toán các chế độ BHXH, BH thất nghiệp từng bước được cải thiện; các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được tổ chức thực hiện có hiệu quả đã thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị suy giảm hoặc mất thu nhập, từ đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung nêu ý kiến làm rõ một số nội dung như: công tác đổi mới hoạt động tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHYT; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCĐ cấp huyện, việc thành lập và duy trì hoạt động của BCĐ cấp xã tại một số địa phương; công tác phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên; công tác hỗ trợ chi trả cho người lao động, chủ sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 theo các nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ…


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ cấp tỉnh đề nghị: BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp và các đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: BCĐ các cấp, ngành chuyên môn triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển người tham gia, thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2022. Ngành BHXH và các thành viên BCĐ cấp tỉnh, huyện cần quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về BHXH, BHYT trong các tổ chức hội, doanh nghiệp, trường học, các tầng lớp Nhân dân; tuyên truyền, truyền thông, khuyến cáo kịp thời cho lao động về rút BHXH 1 lần. Ngành BHXH, BCĐ các cấp tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền kiến nghị với Chính phủ về bổ sung quyền lợi cho người tham gia BHXH tự nguyện; đồng thời, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phối hợp với các ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành, qua đó kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm, vi phạm trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

THANH HUYỀN