Thứ tư,  28/09/2022

Thu hút 10 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Hà Nội năm 2021. (Ảnh: Bảo hiểm xã hội Hà Nội)

Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân nhằm vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ diễn ra vào ngày 8/5. Mục tiêu là phát triển khoảng 10 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức lễ ra quân trực tuyến hưởng ứng “Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân – Truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Lễ ra quân được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện trong toàn quốc với chủ đề: “Bảo hiểm xã hội – điểm tựa của bạn và gia đình”

Chương trình được tổ chức nhằm thông tin, truyền thông chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Qua đó, khẳng định sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân.

Đây cũng là dịp tăng cường truyền thông về công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (Nghị quyết số 28), Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (Nghị quyết số 20).

Hoạt động này góp phần khẳng định quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo tinh thần các nghị quyết của Đảng trong toàn hệ thống chính trị-xã hội từ Trung ương đến địa phương, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, quyết liệt trong thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam đặt mục tiêu phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong và sau lễ ra quân là 10 nghìn người.

Lễ ra quân được tổ chức trên phạm vi toàn quốc theo 2 hình thức. Đó là trực tuyến tại điểm cầu Trung ương và thực hiện tiếp sóng tại điểm cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, bảo hiểm xã hội các quận, huyện nhưng bảo đảm quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Đồng thời, truyền thông lưu động bằng ô-tô và xe máy tại các điểm cầu trực tuyến (Trung ương và các tỉnh, thành phố). Tại các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố (cấp huyện) trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm đúng các quy định về phòng, chống dịch và an toàn giao thông.

Tính đến hết quý I/2022, đã có hơn 16,4 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 32,47% lực lượng lao động trong độ tuổi. Con số này tăng 2,77% so cùng kỳ năm 2021.
Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt gần 1,3 triệu người, tăng 16,09% so cùng kỳ năm 2021.

Theo Nhandan