Thứ sáu,  01/07/2022

Thêm hơn 105 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế

Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân (Ảnh: Bảo hiểm xã hội Hà Nội).

Sau một tháng triển khai “Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân” lần thứ ba, chương trình thu hút thêm hơn 105 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, sau một tháng triển khai lễ ra quân hưởng ứng “Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân – Truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên toàn quốc”, tính đến hết tháng 5/2022, chương trình phát triển được 105.330 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt khoảng 32.870 người, số người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là khoảng 72.460 người.

Kết quả đạt được cao hơn so mục tiêu ban đầu của chương trình là phát triển 10 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong và sau sự kiện.

Tính đến hết ngày 30/4/2022, ước tính, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt hơn 16,6 triệu người, chiếm 33,6% lực lượng lao động trong độ tuổi. Con số này tăng 521 nghìn người so cùng kỳ năm 2021. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt hơn 15,3 triệu người, tăng 369 nghìn người so cùng kỳ. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt gần 1,3 triệu người, tăng 152 nghìn người so cùng kỳ năm trước. Còn số người tham gia bảo hiểm y tế hơn 85,8 triệu người, đạt tỷ lệ 86,8% dân số.

Chủ đề của Tháng vận động năm nay là “Bảo hiểm xã hội – điểm tựa của bạn và gia đình”. Lễ ra quân năm nay tập trung truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, quyền và lợi ích khi tham gia. Đồng thời, nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Cùng với đó là việc tăng mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ ngày 1/1/2022, mức lương hưu cũng sẽ tăng tương ứng; những thiệt thòi khi lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần…

Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân là hoạt động được triển khai theo theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội. Sự kiện này được tổ chức đầu tiên vào năm 2020 và được duy trì triển khai thời gian qua, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Mục tiêu đặt ra với ngành bảo hiểm xã hội trong năm nay là phấn đấu hoàn thành vượt mức các chi tiêu về phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Cụ thể, 37,7% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. 31% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 92,6% dân số tham gia bảo hiểm y tế trở lên.

Theo Nhandan