Thứ ba,  19/10/2021
Thực hiện “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Minh bạch, nhanh chóng, kịp thời
Thực hiện “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Minh bạch, nhanh chóng, kịp thời
- Đó là đánh giá của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh. Để có được những nhận xét này, thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh đã bằng nhiều giải pháp đẩy mạnh giải quyết TTHC theo cơ chế “4 tại chỗ” tại trung...
Xây dựng chính quyền thân thiện ở Bằng Mạc: Lấy giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn làm cốt lõi
Xây dựng chính quyền thân thiện ở Bằng Mạc: Lấy giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn làm cốt lõi
- Là mô hình điểm trong việc xây dựng “chính quyền thân thiện” của huyện Chi Lăng, thời gian qua, UBND xã Bằng Mạc đã chủ động triển khai, trong đó lấy giải quyết đúng và trước hạn hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) làm nội dung cốt lõi. Năm 2019, thực hiện Đề án số 1...