Chủ nhật,  11/04/2021
Hữu Lũng đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính
Hữu Lũng đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính
(LSO) - Những năm gần đây, Hữu Lũng tích cực chỉ đạo triển khai công tác hiện đại hóa hành chính. Qua đây, hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) ngày càng được đầu tư hiện đại, việc ứng dụng CNTT cũng được đẩy mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu nên cơ bản đáp ứng yêu cầu...
Khai thác ứng dụng Zalo: Góp phần cải cách hành chính
Khai thác ứng dụng Zalo: Góp phần cải cách hành chính
(LSO) - Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nói chung và sử dụng mạng xã hội Zalo trong giải quyết công việc ngày càng được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tăng cường sử dụng. Qua đó, góp phần hạn chế việc họp hành, việc gửi công văn, giấy mời và giảm thiểu việc in...