Thứ ba,  18/05/2021

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Rà soát, đề xuất loại bỏ quy định bất hợp lý

LSO- Với mong muốn loại bỏ, đơn giản hóa những quy định, thủ tục hành chính (TTHC) bất hợp lý, năm nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) có bước chuyển vượt bậc trong công tác rà soát TTHC.

     Công việc nặng nề

Năm 2018, Sở NN&PTNT có 39 TTHC được yêu cầu rà soát, đánh giá, trong đó rà soát 37 TTHC với 45 mẫu đơn, tờ khai và 38 yêu cầu điều kiện thuộc các lĩnh vực: thú y; bảo vệ thực vật (BVTV); quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản; kinh tế hợp tác và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của sở; hướng dẫn rà soát 2 TTHC với 5 mẫu đơn, tờ khai và 3 yêu cầu, điều kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện.

So với các sở, ngành và so với số lượng rà soát các năm trước, số lượng TTHC rà soát năm nay của Sở NN&PTNT tương đối nhiều. Hơn nữa, đây là một trong những nhiệm vụ khó trong khi cán bộ làm công tác rà soát TTHC do cán bộ chuyên môn kiêm nhiệm, hay chuyển vị trí công tác, chưa được bồi dưỡng, tập huấn đầy đủ về nghiệp vụ rà soát dẫn đến còn nhiều lúng túng, khó khăn khi thực hiện…

Tổ cán bộ rà soát TTHC Sở NN&PTNT rà soát các TTHC năm 2018

Ông Lý Việt Hưng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: Mặc dù  khó nhưng để đảm bảo rà soát TTHC đúng tiến độ, có chất lượng, phát hiện  những bất hợp lý để đề xuất đơn giản hóa, ngay từ đầu năm, sở đã nhanh chóng ban hành kế hoạch rà soát TTHC; giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị liên quan; yêu cầu Văn phòng sở bố trí cán bộ hướng dẫn thành viên tổ rà soát TTHC theo phương châm “cầm tay chỉ việc”. Trước khi rà soát, sở đặt ra quyết tâm qua rà soát có thể phát hiện và đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định, TTHC không cần thiết hoặc không phù hợp, rườm rà, chồng chéo, kéo dài thời gian ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân khi thực hiện; cắt giảm 30% thời gian đối với những TTHC có 3 ngày giải quyết trở lên.

     Kết quả khả quan

11/39 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở và cấp huyện được đề xuất đơn giản hóa là kết quả đáng mừng đối với công tác rà soát TTHC năm nay của Sở NN&PTNT. Trong đó có 4 thủ tục được đề xuất bãi bỏ, 3 thủ tục được đề xuất thay thế,  4 thủ tục được đề xuất cắt giảm thời gian thực hiện. Nổi bật nhất phải kể đến 4 TTHC được đề xuất giảm thời gian thực hiện từ 6 đến 25 ngày làm việc. Đây đều là những thủ tục phát sinh hiều hồ sơ liên quan đến lĩnh vực BVTV, an toàn thực phẩm. Điển hình như thủ tục “Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV” được đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết từ 84 ngày xuống còn 59 ngày làm việc. Với thủ tục này, sở còn phát hiện trong căn cứ pháp lý không quy định hồ sơ phải có giấy khám sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp buôn bán thuốc BVTV nên sở đã đề xuất bỏ giấy tờ này trong hồ sơ. Qua tính toán, nếu giảm được thời gian giải quyết, thành phần hồ sơ như trên, TTHC này sẽ giảm thiểu thời gian thực hiện cho người dân, hơn nữa còn tiết kiệm chi phí trên 3 triệu đồng/năm/trường hợp thực hiện.

Ông Nguyễn Quang Hòa, Phó Chánh Văn phòng Sở NN&PTNT cho biết: Năm nay, tổ cán bộ rà soát TTHC của sở làm việc rất chủ động, tích cực, tính toán tỉ mỉ từng khâu trong quy trình thực hiện TTHC, đặt mình vào vai trò người dân từ đó tìm ra những quy định bất hợp lý để kiến nghị đơn giản hóa. Trong quá trình thực hiện, Văn phòng thường xuyên trao đổi thông tin, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, đơn vị việc rà soát đúng tiến độ, có hiệu quả.

Hiện tại, Sở NN&PTNT có 113 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó, 90 TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 113 TTHC ứng dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 2; 26 TTHC ứng dụng DVCTT mức độ 3 và 2 TTHC ứng dụng DVCTT mức độ 4. Sở phấn đấu năm 2020 tăng số lượng TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lên 100% và tiếp tục tăng số lượng TTHC ứng dụng DVCTT mức độ 3, 4; tiếp tục đề xuất đơn giản hóa những quy định bất hợp lý về quy định, TTHC.
MINH ĐỨC