Thứ ba,  18/05/2021

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn: Tự chủ tài chính, nâng cao chất lượng

LSO- Thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh đã chuyển sang hoạt động theo mô hình tự chủ về tài chính.

BVĐK tỉnh là trung tâm khám chữa bệnh lớn nhất của tỉnh. Hiện nay, bệnh viện có 37 khoa phòng; 650 giường bệnh và hơn 700 cán bộ viên chức, người lao động. Từ năm 2016 về trước, hầu hết chi phí của bệnh viện đều do ngân sách nhà nước chi trả. Năm 2017, bệnh viện quyết tâm thực hiện tự chủ về tài chính, hướng đến tự chủ toàn bộ vào năm 2020.

Ông Phan Thanh Huy, Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết: Tự chủ tài chính là xu thế tất yếu trong quá trình phát triển của ngành y tế. Để làm được, bệnh viện phải nâng cao hiệu quả thu, chi; chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, nguồn nhân lực để thu hút người bệnh và tiết kiệm chi.

Để đảm bảo chuyển đổi sang hoạt động tự chủ thành công, công tác quản lý, điều hành được bệnh viện đặc biệt ưu tiên. Trong đó, bệnh viện quan tâm đến kỷ cương, kỷ luật trong các hoạt động; tích cực áp dụng có hiệu quả phương thức quản lý theo hướng khoa học và hiện đại; áp dụng mô hình 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng)… Không những thế, đơn vị chủ động tăng cường quản lý tài chính như: áp dụng các biện pháp tích cực tăng thu từ nguồn hợp pháp, chính đáng, nâng cao chất lượng các dịch vụ, hạn chế thất thoát qua thanh toán bảo hiểm y tế …

Cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn thực hiện ca mổ sỏi tiết niệu

Nguồn thu chính của bệnh viện là từ bảo hiểm y tế qua các dịch vụ khám chữa bệnh. Vì vậy, bệnh viện tiếp tục đổi mới thái độ phục vụ theo phương châm “Phục vụ bằng cả trái tim”. Bệnh viện xây dựng và ban hành 267 phác đồ chẩn đoán điều trị và 54 quy trình chuyên môn kỹ thuật theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 2008-9001, góp phần đảm bảo  chẩn đoán, điều trị hợp lý. Bệnh viện cũng chủ động tiết kiệm chi, xây dựng định mức chi cần thiết. Điển hình như việc sử dụng điện, nước, đơn vị đã chú ý sử dụng tiết kiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng điện, nước tại một số khoa, phòng. Năm 2017, lượng nước tiêu thụ tại bệnh viện giảm 7% so với cùng kỳ năm 2016; chi phí sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị vật tư từ 750 triệu đồng năm 2016 giảm xuống còn 350 triệu đồng; tỷ lệ tự chủ về mặt tài chính của bệnh viện đạt trên 90%, tăng hơn 7% so với năm 2016. Điểm trung bình đánh giá chất lượng bệnh viện tăng 0,28 điểm; các chỉ tiêu chuyên môn hầu hết đều đạt và vượt kế hoạch như: tổng số bệnh nhân điều trị nội trú tăng 8,9%; tổng số bệnh nhân điều trị ngoại trú tăng gần 14%; thu nhập của viên chức, người lao động tăng lên 10 tháng lương cơ bản/1 người/năm.

Chị Phạm Thùy Linh, nhân viên Phòng Công tác xã hội, BVĐK tỉnh cho biết: “Khi đơn vị chuyển sang tự chủ tài chính, bản thân tôi thấy cần phải nỗ lực, tích cực học tập nhiều hơn để trau dồi kiến thức chuyên môn; chủ động tìm hiểu và thực hiện nhiều giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng công việc”.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, BVĐK tỉnh tiếp tục thực hiện ổn định đề án tự chủ. Tổng thu đến thời điểm hiện tại của bệnh viện là 82.434 triệu đồng (trong đó, thu ngân sách nhà nước là 6.028 triệu đồng, thu dịch vụ và thu khác là 76.405 triệu đồng), mức độ tự chủ về tài chính ước đạt 95%.

Ông Phan Thanh Huy, Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết thêm: Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục kiên trì theo hướng tăng thu và nâng cao hiệu quả chi; phấn đấu đến năm 2019, đơn vị sẽ tự chủ 100% kinh phí.

TRANG VÂN