Thứ ba,  18/05/2021

Đưa thủ tục hành chính ra “một cửa”: Quyết tâm cao, hiệu quả lớn

(LSO) – Đưa thủ tục hành chính (TTHC) ra thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là một trong những nội dung quyết định đến chỉ số cải cách hành chính. Với quyết tâm ngày càng có nhiều TTHC thực hiện theo cơ chế này, 2 năm nay, tỉnh Lạng Sơn đã quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai và thực hiện.

Quyết định 09/2015/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, nay là Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC yêu cầu bắt buộc các cơ quan, đơn vị hành chính phải đưa 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ra thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Từ năm 2016 về trước, Lạng Sơn chưa chú trọng triển khai thực hiện nội dung này nên số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp thực hiện theo cơ chế trên chưa nhiều. Trong kết quả chấm điểm cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 do Bộ Nội vụ công bố, tiêu chí chấm điểm thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Lạng Sơn mới đạt 2,75/8 điểm, giảm 5,25 điểm so với điểm tối đa. Tỷ lệ TTHC đưa ra một cửa đạt thấp là một trong những nguyên nhân kéo thấp điểm tiêu chí này. Không những thế, nó còn làm giảm điểm chỉ số CCHC của tỉnh khiến năm 2016, Lạng Sơn xếp hạng thứ 52/63 tỉnh, thành trong cả nước về chỉ số CCHC.

Người dân thực hiện TTHC tại bộ phận một cửa xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia

Khắc phục tồn tại trên, ngay từ năm 2017, UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hành chính từ cấp tỉnh đến cơ sở tăng cường đưa TTHC ra thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Quy trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được các sở, ngành liên quan trong tỉnh thực hiện đúng quy định. Theo đó, tất cả TTHC khi triển khai thực hiện theo cơ chế này đều được Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Tổ Thư ký CCHC tỉnh thẩm định về nội dung thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết, thời gian thực hiện và quy định về phí, lệ phí. Việc thẩm định và thông báo kết quả thẩm định là căn cứ cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hành chính ban hành quyết định quy định TTHC đó thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị mình.

Thành viên Đoàn kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của tỉnh kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Vũ Đức Thiện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Cái lợi lớn nhất của việc thực hiện cơ chế này đó chính là mọi thông tin, quy định về TTHC đều được công khai, minh bạch từ khâu tiếp nhận, chuyển, giải quyết đến trả kết quả hồ sơ. Hơn nữa chính là tiết kiệm công sức, thời gian và chi phí; người dân không phải đi lại đến nhiều cửa mà vẫn thuận lợi trong thực hiện TTHC.

Sau 2 năm tỉnh quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện, tổng số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Lạng Sơn ngày càng tăng. Cụ thể năm 2016, toàn tỉnh có 505 thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chiếm 30,3% tổng số TTHC được công bố; đến cuối năm 2017, con số này là 939 thủ tục, chiếm 75,2% tổng số TTHC đã được công bố; đến hết tháng 6/2018, số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lên tới 1.007 thủ tục, chiếm gần 80% tổng số TTHC đã công bố. Một số sở, ngành có chuyển biến rõ nét trong thực hiện nội dung này gồm: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Xây dựng, Sở Y tế. Ông Hoàng Văn Từ, Chánh Văn phòng Sở Y tế cho biết: Sau khi đưa TTHC ra thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Văn phòng sở niêm yết công khai các TTHC tại bộ phận một cửa và trên website của ngành. Việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ tuân thủ đúng quy định. Qua đây không chỉ tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến thực hiện mà còn tăng cường cơ chế giám sát về quy trình giải quyết, hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết TTHC.

Phát huy kết quả đạt được, Lạng Sơn phấn đấu những năm tiếp theo triển khai 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, huyện, xã theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

MINH ĐỨC