Thứ ba,  18/05/2021

Ban Dân tộc tỉnh: Khắc phục hạn chế trong kiểm soát thủ tục hành chính

(LSO) – Thời gian gần đây, Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn có những chuyển biến nhất định trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC). Điều này thể hiện ở việc niêm yết công khai và hướng dẫn giải quyết TTHC.

Ban Dân tộc chỉ có 2 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết gồm thủ tục “Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” và thủ tục “Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”. Do số lượng TTHC hành chính không nhiều, hơn nữa, đây lại là TTHC có quy trình giải quyết từ thôn bản lên cấp tỉnh nên ban chỉ là một đơn vị liên quan trong quy trình giải quyết hồ sơ. Những năm qua, ban chưa quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC. Điều này thể hiện ở việc niêm yết công khai, giải quyết TTHC chưa đúng quy định; công tác rà soát kiến nghị đơn giản hóa TTHC chưa được quan tâm. Tháng 8/2018, Đoàn kiểm tra kiểm soát TTHC của tỉnh phát hiện ban niêm yết quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh. Nội dung niêm yết chưa cụ thể hóa các quy định liên quan đến địa phương và một số chỗ bị mờ, có sự chỉnh sửa bằng cách viết tay. Hồ sơ TTHC được lưu không đầy đủ. Trong thành phần hồ sơ có mẫu biểu “tổng hợp danh sách bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” không chính xác theo quy định.

Ông Vi Hữu Bình, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết: Nhận thấy đơn vị còn nhiều hạn chế trong hoạt động kiểm soát TTHC, ban đã nhanh chóng rút kinh nghiệm và chấn chỉnh với quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm soát TTHC, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.

Thành viên đoàn kiểm tra kiểm soát TTHC của tỉnh kiểm tra việc niêm yết TTHC tại Ban Dân tộc tỉnh

Trong một tháng gần đây, Ban Dân tộc tỉnh đã tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm khắc phục hạn chế kiểm soát TTHC gồm: niêm yết công khai, giải quyết TTHC đúng quy định và rà soát TTHC tìm ra bất hợp lý. Trong niêm yết, đơn vị đã nghiên cứu kỹ hướng dẫn của cấp trên để TTHC đảm bảo công khai, minh bạch, phục vụ tốt yêu cầu giám sát và tra cứu, thực hiện TTHC của tổ chức, cá nhân. Hiện, số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ban đã được niêm yết in trên một mặt giấy A4, đảm bảo sạch sẽ, rõ ràng, đúng quy định. Trong quá trình giải quyết TTHC, ban kịp thời hướng dẫn 11 huyện, thành phố yêu cầu nộp hồ sơ đảm bảo đủ về thành phần và chính xác về mẫu biểu. Vì thế, từ tháng 8/2018 đến nay, 9 hồ sơ được đơn vị thẩm định không còn tình trạng nộp sai quy định. Ban cũng xem xét đưa TTHC “Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” vào kế hoạch rà soát TTHC trong năm 2019 để nhanh chóng kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định mẫu biểu “tổng hợp danh sách bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” để TTHC sớm được thực hiện chính xác, phù hợp với thực tế.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Phó Trưởng Phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Ban Dân tộc tỉnh có chuyển biến tích cực trong hoạt động kiểm soát TTHC là điều đáng mừng trong thực hiện hoạt động này của đơn vị và của tỉnh. Để duy trì tốt kết quả, ban cần quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sát sao hoạt động này; tăng cường kiểm tra cấp cơ sở khi yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ TTHC. Cùng đó là rà soát, tìm ra những quy định bất hợp lý để TTHC ngày càng được thực hiện hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho tổ chức, cá nhân.

Trung bình mỗi năm, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp giải quyết trên 50 hồ sơ TTHC chủ yếu là thủ tục “Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”. Từ đầu năm 2018 đến nay, ban đã phối hợp giải quyết 35 hồ sơ.
MINH ĐỨC