Thứ bảy,  10/04/2021

Hiện đại hóa công tác quản lý đất đai

(LSO) – Những năm gần đây, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) tỉnh áp dụng hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin phục vụ quản lý đất đai. Qua đây, nhiều cách làm, quy trình truyền thống đã được cải cách mạnh mẽ, góp phần thực hiện tốt mục tiêu cải cách hành chính.

Tỉnh Lạng Sơn phấn đấu đến năm 2020, 226/226 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh được ứng dụng hệ thống quản lý thông tin đất đai – Elis Cloud.

Để đạt mục tiêu này, từ năm 2008 đến nay, UBND tỉnh ban hành nhiều quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật – dự toán các dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai. Theo đó, từ năm 2008 đến nay, 165 xã, thị trấn tại 10 huyện trong tỉnh đã và đang triển khai thực hiện. Thực hiện các dự án này, bên cạnh việc xây dựng mạng lưới, đo vẽ bản đồ, lập hồ sơ địa chính, các xã, thị trấn còn được xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính khép kín cho toàn địa bàn.

Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở TN&MT Lạng Sơn ứng dụng phần mềm điện tử giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ông Hoàng Văn Toàn, Trưởng Phòng Quản lý đất đai, Sở TN&MT cho biết: Đến thời điểm này, 138/165 xã đã triển khai thành công và thực hiện hiệu quả dự án. Qua đây, đã thực hiện hoàn thành việc thu thập thông tin đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính được 1.968.919 thửa với diện tích 462.430 ha. Có dữ liệu thông tin được cập nhật đầy đủ bằng thiết bị điện tử, việc cung cấp thông tin, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng được chính xác, nhanh chóng, đảm bảo tiến độ thời gian hơn.

Để triển khai thực hiện nội dung trên, phần mềm quản lý thông tin đất đai – Elis Cloud đóng vai trò chủ đạo. Hệ thống chạy trên một nền tảng công nghệ và sử dụng một cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất. Nhờ đó, tất cả thông tin về quy hoạch, tình trạng pháp lý, diện tích thửa đất được kiểm tra lập tức, đầy đủ khi cán bộ thao tác một yêu cầu. Khác với cách truyền thống là tra cứu thông tin bằng bản giấy thì ứng dụng hệ thống giúp cho việc kiểm tra, thẩm định thông tin về đất đai nhanh hơn. Song song với đó, Elis  Cloud còn cho phép người dân có thể truy xuất dữ liệu trực tuyến về thửa đất, lô đất, dự án, công trình đang thi công, quy hoạch mà họ quan tâm.

Ông Chu Văn Thuận, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tràng Định cho biết: Trước đây, khi chưa sử dụng phần mềm hệ thống, để tra cứu thông tin mỗi hồ sơ đất, chúng tôi phải tra cứu bằng tay từ sổ mục kê, sổ địa chính và bản đồ giấy mất nửa ngày mà không chính xác, nhiều trường hợp không tra cứu được vì không có sổ sách lưu trữ dẫn đến không giải quyết được thủ tục hành chính (TTHC) cho dân hoặc trả kết quả chậm hẹn. Từ khi ứng dụng công nghệ thông tin, việc tra cứu hoàn toàn thao tác trên máy tính, sau 3 đến 5 phút là tra cứu xong toàn bộ thông tin liên quan đến thửa đất, diện tích và thông tin chủ sử dụng…

Không chỉ cung cấp thông tin đất đai, hơn 2 năm gần đây, hệ thống Elis Cloud còn cho phép luân chuyển hồ sơ TTHC đất đai bằng file điện tử, thay thế hoàn toàn việc chuyển hồ sơ bằng bản giấy như trước. Ông Cao Văn Mạnh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT, Sở TN&MT cho biết: Hơn 2 năm nay, 100% hồ sơ TTHC về đất đai từ các huyện, thành phố chuyển đến sở đều được scan chuyển qua hệ thống. Điều này giúp việc chuyển, nhận hồ sơ chỉ diễn ra trong tích tắc thay vì phải mất 2 hoặc 3 ngày luân chuyển bản giấy qua đường bưu điện như trước. Nó rất hữu ích cho việc chỉnh sửa những thông tin sai lệc từ việc tiếp nhận hồ sơ và rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân trong tỉnh.

Để hiện đại hóa công tác quản lý đất đai, giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức cá nhân, góp phần cải cách hành chính, thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tăng khả năng minh mạch, tạo thuận lợi tối đa và đơn giản hóa công tác quản lý đất đai, giải quyết TTHC cho tổ chức, người dân.

MINH ĐỨC