Thứ bảy,  10/04/2021

Sở Khoa học và Công nghệ: Chuyển biến trong rà soát thủ tục hành chính

(LSO) – Năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đạt kết quả tích cực trong công tác rà soát, đơn giản hóa (ĐGH) thủ tục hành chính (TTHC).

Năm 2018, Sở KH&CN thực hiện rà soát 10 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết với 37 mẫu đơn, tờ khai và 8 yêu cầu điều kiện. Qua rà soát, có 8/10 TTHC được đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ĐGH, chỉ có 2 TTHC đề nghị giữ nguyên quy định cũ.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Trưởng Phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh cho biết: So với các sở, ngành thực hiện rà soát TTHC năm thì sở KH&CN là đơn vị ở trong top đạt kết quả cao. Sở đã đề xuất kiến nghị ĐGH nhiều TTHC gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Đơn vị đã hoàn thành rà soát trước thời gian quy định (trước ngày 30/6/2018). Báo cáo kết quả rà soát đảm bảo yêu cầu, không sơ sài, thiếu nội dung, thông tin như các năm trước.

Công chức Sở KH&CN sắp xếp bảng niêm yết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở

Về kết quả cụ thể, 8 TTHC được sở kiến nghị cắt giảm thời gian giải quyết từ 3 đến 5 ngày làm việc và giảm từ 10,3% đến 22,7% chi phí/lần thực hiện. Ví dụ thủ tục “Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức KH&CN” được đề xuất giảm thời hạn giải quyết từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Lý do là việc kiểm tra, thẩm định được thực hiện thông qua hồ sơ TTHC, không phải đi thẩm định thực tế, do vậy có thể thực hiện nhanh hơn thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình xem xét hồ sơ. Chi phí trước khi ĐGH là 5.568.880 đồng/năm/lần thực hiện, sau khi ĐGH còn 4.887480 đồng/năm/lần thực hiện, tiết kiệm cho tổ chức 681.400 đồng/năm/lần, tương đương tỷ lệ cắt giảm là 12,2%.

So với kết quả rà soát TTHC những năm trước thì kết quả rà soát TTHC năm nay của Sở KH&CN có nhiều chuyển biến, rõ nét, cụ thể là tăng từ 50% trở lên số TTHC được đề nghị ĐGH. Các TTHC đề nghị ĐGH, sở đều nêu rõ nội dung đơn giản, kiến nghị thực thi, lợi ích của phương án ĐGH.

Ông Trần Hữu Đắc, Phó Giám đốc Sở KH&CN cho biết: Có được kết quả trên đây, ngay từ đầu năm 2018, sở đã ban hành kế hoạch rà soát TTHC. Căn cứ vào mục đích, nội dung và nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch, sở phân công, phân nhiệm rõ ràng từng phòng, đơn vị trực thuộc và công chức liên quan thực hiện việc rà soát. Song song với việc triển khai rà soát TTHC đến từng phòng chuyên môn có TTHC được rà soát, tháng 5/2018, sở thành lập tổ triển khai thực hiện “Đề án cải cách TTHC lĩnh vực KH&CN giai đoạn 2017 – 2018”, trong đó có nhiệm vụ rà soát, đánh giá quy định TTHC năm nay. Trong quá trình triển khai, thực hiện, phòng, đơn vị nào có khó khăn, vướng mắc, tổ trực tiếp hướng dẫn việc rà soát. Sở giao cho cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC của sở tham gia tập huấn nghiệp vụ rà soát TTHC về trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn theo cách “cầm tay chỉ việc” đối với công chức làm công tác rà soát TTHC ở các phòng, đơn vị trực thuộc.

Bà Triệu Thị Hải, cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC Sở KH&CN cho biết: Trong quá trình rà soát, các công chức vận dụng cả kiến thức chuyên môn về lĩnh vực KH&CN và nghiệp vụ rà soát TTHC để cố gắng phát hiện ra những quy định bất hợp lý đồng thời tính toán chính xác chi phí cho 1 lần thực hiện thủ tục để đưa ra con số chi phí cắt giảm nhiều nhất nhằm mang lại lợi ích tối đa cho tổ chức, cá nhân.

Từ nay đến năm 2020, Sở KH&CN phấn đấu mỗi năm có từ 50% số TTHC được kiến nghị ĐGH trong tổng số TTHC được rà soát; đảm bảo yêu cầu của tỉnh là cắt giảm ít nhất 10% chi phí tuân thủ; cắt giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện đối với các TTHC có quy định về thời hạn giải quyết từ 3 ngày trở lên.

MINH ĐỨC