Thứ bảy,  22/01/2022

Cải cách hành chính: Điểm nhấn hiện đại hóa hành chính

(LSO) – Kết quả điểm và chỉ số thành phần hiện đại hóa hành chính (HĐHHC) của tỉnh Lạng Sơn  năm 2017 đạt 9,13 điểm, góp phần nâng điểm chỉ số cải cách hành chính (CCHC – Par Index) 2017 của tỉnh lên 79,1 điểm, xếp hạng 27/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 25 bậc so với năm 2016). Phát huy thành tích vượt bậc này, năm 2018, Lạng Sơn quyết liệt thực hiện công tác CCHC với những nội dung, nhiệm vụ cụ thể liên quan đến 6 nội dung chính của công tác CCHC, trong đó tập trung vào triển khai nội dung HĐHHC và đạt kết quả quan trọng.

Ông Phạm Tuấn Tú, Trưởng Phòng CCHC, Sở Nội vụ nhận định: Công tác HĐHHC đã được tỉnh triển khai, chỉ đạo thực hiện sát sao, quyết liệt; khâu tổ chức thực hiện đảm bảo đồng bộ, có hiệu quả. Trong năm, UBND tỉnh đã ban hành 3 quyết định phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 1.0; ban hành mã định danh của các cơ quan, đơn vị, trực thuộc UBND tỉnh tham gia trao đổi văn bản điện tử qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành; ban hành đề án triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến đến cấp xã trên địa bàn và các kế hoạch về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT); triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 và một cửa điện tử; tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; công tác triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi Lăng ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Nhìn chung, đến thời điểm này, nội dung của các kế hoạch về ứng dụng phát triển CNTT, HĐHHC cơ bản được hoàn thành. Cụ thể, đã hoàn thành triển khai trục liên thông nội bộ của tỉnh và đang triển khai kết nối các phần mềm ứng dụng chạy trên trục liên thông, đồng thời nâng cấp hệ thống văn phòng điện tử – eOffice, liên thông theo chiều ngang tại  36 cơ quan, đơn vị và mở rộng đến gần 100% xã, phường, thị trấn phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Tỉnh cũng hoàn thành triển khai phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến 100% sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; cung cấp được 615 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 46 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh, (hoàn thành vượt chỉ tiêu của tỉnh là triển khai cung cấp từ 500 – 600 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4).

Ông Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng Phòng CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Để phục vụ tốt hoạt động điều hành của các cấp chính quyền và cơ quan đơn vị hành chính, năm nay, Lạng Sơn cũng hoàn thành đầu tư nâng cấp cổng thông tin điện tử tỉnh và 33 trang thông tin điện tử thành viên. Xây dựng cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp. Tích cực triển khai xây dựng trang thông tin điện tử đối với 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 và 5 xã, thị trấn thuộc cụm trung tâm của huyện Hữu Lũng. Xây dựng, hoàn thiện và tích hợp hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Nâng cấp, mở rộng hệ thống hội nghị trực tuyến 4 cấp đến UBND 226 xã, phường, thị trấn.

Kết quả đạt được trong công tác HĐHHC năm 2018 đã góp phần đẩy mạnh công tác CCHC, phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành hoạt động của các cấp chính quyền và đáp ứng tốt yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở góp phần tăng điểm chỉ số Par Index năm 2018 của tỉnh.

MINH ĐỨC