Thứ tư,  29/03/2023

Lộc Bình: Tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính

(LSO) – Để thực hiện tốt Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 4/1/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (KLKCHC), nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, huyện Lộc Bình đã tăng cường kiểm tra KLKCHC tại các cơ quan, đơn vị hành chính. Qua kiểm tra tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị hành chính từ cấp huyện đến cấp xã.

Năm học 2019 – 2020, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) được UBND huyện giao thực hiện kiểm tra công tác KLKCHC đối với 100% đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Thực hiện chỉ tiêu này, từ đầu năm học 2019 – 2020 đến nay, Phòng GD&ĐT huyện đã thành lập đoàn kiểm tra thực hiện KLKCHC năm 2019 gắn với đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học mới tại các đơn vị trường học. Theo đó, từ đầu năm học 2019 – 2020 đến nay, đoàn đã kiểm tra được 28/81 đơn vị trường, đạt 35% mục tiêu đề ra. Qua kiểm tra cho thấy: các trường được kiểm tra đã ban hành đầy đủ các văn bản liên quan đến nội quy, quy chế hoạt động, chi tiêu nội bộ, dân chủ và các văn bản liên quan đến hoạt động điều hành, triển khai trong năm học; một số thủ tục liên quan đến các thủ tục như: quy trình xin chuyển trường của học sinh, xét chế độ bán trú cho học sinh bán trú,… niêm yết trên bảng “3 công khai”. Không chỉ có thế, cán bộ, giáo viên tại các trường cũng chấp hành nghiêm chỉnh tác phong, lề lối làm việc; quy tắc ứng xử tại nơi làm việc, không đến trường, đến lớp muộn.

Đoàn kiểm tra của UBND huyện kiểm tra tại UBND xã Hiệp Hạ, huyện Lộc Bình

Cùng với ngành GD&ĐT huyện làm tốt và có chuyển biến qua công tác kiểm tra KLKCHC, từ đầu năm 2019 đến nay, Đoàn kiểm tra KLKCHC do UBND huyện thành lập đã kiểm tra được 21 cơ quan, đơn vị hành chính gồm: 6 phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện và 15 UBND cấp xã. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ quan, đơn vị đã tuyên truyền, quán triệt các nội dung văn bản về thực hiện KLKCHC năm 2019 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thông qua các buổi họp cơ quan, đơn vị; ban hành quy chế và sửa đổi, bổ sung các quy chế (chi tiêu nội bộ, làm việc dân chủ, văn hóa ứng xử nơi công sở). Cùng đó là niêm yết đầy đủ, đúng quy định bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; giải quyết tương đối tốt công việc được cấp trên giao. Cán bộ, công chức, viên chức qua tuyên truyền, quán triệt, triển khai về thực hiện KLKCHC đã nắm cơ bản các nội dung để thực hiện nghiêm túc trong cơ quan, đơn vị mình và thực hiện tương đối tốt về tác phong, lề lối làm việc như: quy định về giờ làm việc, đeo thẻ trong thực thi công vụ, giao tiếp ứng xử nơi công sở… Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra KLKKCHC năm 2019 của huyện nhận thấy, nhiều cơ quan, đơn vị vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: việc sắp xếp, lưu giấy tờ, văn bản, sổ ghi chép chưa khoa học; một số thủ tục hành chính liên quan đến từng lĩnh vực của từng cơ quan, đơn vị phụ trách đã được niêm yết nhưng còn một số thủ tục chưa được bổ sung, thay thế kịp thời; vị trí niêm yết các thủ tục hành chính chưa khoa học, hợp lý, chưa thực sự thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin…

Ông Nguyễn Đặng Ân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình cho biết: Đến nay Lộc Bình đã tiến hành kiểm tra được 70% số cơ quan, đơn vị; dự kiến sẽ tái kiểm tra lại 1 đến 3 đơn vị.  Qua kiểm tra nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã tập trung thực hiện khá tốt, triển khai, quán triệt chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ và chủ đề của UBND tỉnh năm 2019, kế hoạch kiểm tra của UBND tỉnh, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: cán bộ được phân công chưa thực sự sát dân, gần dân, chưa thực sự làm hết trách nhiệm của mình… Các đoàn kiểm tra đã chỉ ra nguyên nhận hạn chế, yêu cầu các đơn vị nhất là người đứng đầu cần bám sát chức trách, nhiệm vụ được giao, các quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các nhiệm vụ Chủ tịch UBND giao, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sao cho kịp thời, khách quan.

Để KLKCHC trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện ngày càng được tăng cường và thực hiện tốt, thời gian tới, UBND huyện Lộc Bình tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra KLKCHC đối với các cơ quan, đơn vị hành chính, cán bộ, công chức, viên chức; phấn đấu kiểm tra 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Từ đó, nâng cao trách nhiệm giải quyết tốt công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ nhân dân một cách tốt nhất.

Bích Đào (Lộc Bình)