Thứ hai,  02/08/2021

Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại sở Nội vụ

LSO-Chiều nay (15/10), đoàn kiểm tra của tỉnh về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao kiểm tra tại Sở Nội vụ.


Đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh,
trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi kiểm tra

Qua công tác kiểm tra cho thấy, Sở Nội vụ đã ban hành các văn bản về tổ chức thực hiện Chỉ thị 02/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

Trong năm 2019, sở đã lấy ý kiến việc sửa đổi, bổ sung quy chế và đã ban hành quy chế phù hợp với thực tế; tiến hành kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính 100% các phòng, đơn vị; công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về nội quy, quy chế làm việc.

Trong 9 tháng đầu năm, sở tiếp nhận và xử lý 19 đơn kiến nghị, phản ánh, 3 đơn khiếu nại, 4 đơn tố cáo; tiếp nhận 372 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tổ chức, cá nhân, trong đó đã giải quyết 369 hồ sơ, đang giải quyết 3 hồ sơ, không có hồ sơ chậm hẹn.

Về thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/9/2019, sở được giao 211 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 211 nhiệm vụ (đúng hạn 210 nhiệm vụ, chậm hạn 1 nhiệm vụ). Đối với 8 nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao, sở đang tích cực triển khai thực hiện.

Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đã có ý kiến liên quan đến các nội dung như: rà soát số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở; thu phí, lệ phí đối với TTHC; bổ sung kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… Đồng thời đề nghị, thời gian tới, lãnh đạo sở tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; rà soát lại báo cáo để bổ sung đầy đủ; có giải pháp cụ thể thực hiện kế hoạch UBND tỉnh giao; rà soát lại TTHC, quy chế nội bộ…

KIM HUYÊN