Thứ hai,  02/08/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tăng cường sắp xếp, giảm đầu mối đơn vị hành chính

(LSO) – Từ năm 2017 đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy (TCBM). Qua đây, sở đã giảm đáng kể các đầu mối góp phần tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính.

Đến năm 2018, Sở VHTT&DT đơn vị có 9 phòng chuyên môn và 10 đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL). Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về hoàn thiện hệ thống chính trị, tinh gọn bộ máy và căn cứ vào tình hình thực tế, từ năm 2017, sở đã tăng cường đẩy mạnh công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị trực thuộc. Ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở VHTT&DL cho biết: Hai năm gần đây, việc thực hiện các bước sắp xếp tổ chức bộ máy (TCBM) được sở thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Việc sắp xếp TCBM không phải thực hiện theo phép tính cơ học mà dựa vào tình hình thực tế hoạt động của từng đơn vị thuộc sở. Ban đầu, sở tập trung sắp xếp, kiện toàn các ĐVSNCL bởi trong thực tế, một số đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng dẫn đến chồng chéo chuyên môn, nghiệp vụ. Qua thực hiện, các đơn vị được kiện toàn lại sau sắp xếp đã thường xuyên hỗ trợ, phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn.

Cán bộ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tập luyện phục vụ chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ

Với quyết tâm mạnh mẽ và cách làm khoa học, hợp lý, chặt chẽ từng khâu, từng bước nên việc sắp xếp TCBM của Sở VHTT&DL đã đạt một số kết quả nhất định, sở trở thành một trong những đơn vị có số lượng đầu mối được sắp xếp, kiện toàn lại nhiều nhất so với khối cơ quan hành chính cấp tỉnh. Đến thời điểm này, cơ cấu bộ máy hành chính của sở chỉ còn 9 phòng chuyên môn và 6 ĐVSNCL (giảm 4 ĐVSNCL so với năm 2018). Cụ thể, Trung tâm Văn hóa tỉnh và Đoàn Nghệ thuật Ca múa kịch được sáp nhập thành Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; Ban Quản lý khu Du lịch Mẫu Sơn được sáp nhập với Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Lạng Sơn, giữ nguyên tên gọi là Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Lạng Sơn; Ban Quản lý di tích tỉnh được giải thể, chức năng, nhiệm vụ của Ban được chuyển giao về Bảo tàng tỉnh và UBND thành phố Lạng Sơn; Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh được giải thể, chức năng, nhiệm vụ của trường được chuyển giao về Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn và Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

Nghệ sĩ ưu tú Chu Mai Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh cho biết: Từ ngày 1/4/2019 đến nay, trung tâm hoạt động trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa tỉnh và Đoàn Nghệ thuật Ca múa kịch. Sau hơn nửa năm đi vào hoạt động, trung tâm duy trì thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; sưu tầm, gìn giữ, khơi dậy và phát triển văn hóa nghệ thuật dân gian của các dân tộc thông qua các tiết mục ca, múa, nhạc, kịch chuyên nghiệp và các loại hình nghệ thuật khác… Ưu điểm lớn nhất của việc sáp nhập nội bộ đơn vị có thể bố trí nhân sự một cách hợp lý, kịp thời hơn; các phòng chuyên môn, đội trực thuộc trung tâm có thể hỗ trợ nhau thường xuyên, nhanh chóng về chuyên môn, nghiệp vụ. Về con người thì đã giảm được 1 người đứng đầu và cán bộ văn thư, hành chính, tổng hợp…

Từ nay đến năm 2020, Sở VHTT&DL tiếp tục kiện toàn, sắp xếp đối với một số đơn vị, phòng chuyên môn trực thuộc. Giám đốc Sở VHTTDL cho biết thêm: Xuất phát từ tình hình thực tế, sở đã rà soát và xây dựng đề án sắp xếp TCBM trình UBND tỉnh phê duyệt, theo đó sẽ tiếp tục sáp nhập Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình với Phòng Quản lý văn hóa; Phòng Tổ chức – Pháp chế với Văn phòng sở; đồng thời thực hiện chuyển giao Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Lạng Sơn sáp nhập với các ĐVSNCL khác để thành ĐVSNCL mới trực thuộc UBND tỉnh. Như vậy, hướng tới đến năm 2020, cơ cấu tổ chức bộ máy của sở chỉ còn 7 phòng chuyên môn và 5 ĐVSNCL, giảm 2 phòng và 5 đơn vị so với năm 2018.

MINH ĐỨC