Thứ ba,  22/06/2021

Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Giao thông – Vận tải

LSO-Sáng nay (6/11), Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính (KLKCHC) tỉnh kiểm tra việc thực hiện KLKCHC và thực hiện nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019 tại Sở Giao thông – Vận tải (GTVT).


Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc kiểm tra

Đoàn đã kiểm các nội dung: trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác thực hiện KLKCHC; công tác xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện KLKCHC; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết ý kiến và kiến nghị của người dân; thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), nội quy, quy chế làm việc và thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh giao từ đầu năm 2019 đến nay.

Theo đó, năm 2019, Sở GTVT đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện KLKCHC; rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế, quy định liên quan đến lề lối, chế độ làm việc, thực hiện KLKCHC. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện KLKCHC nội bộ đối với 8/8 phòng, đơn vị trực thuộc.

Về giải quyết TTHC, từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị tiếp nhận và giải quyết trên 5.200 hồ sơ TTHC, qua đó, 100% hồ sơ được trả kết quả đúng và trước hạn. Đơn vị cũng tiếp nhận và xử lý đúng thẩm quyền 7 đơn phản ánh, kiến nghị của công dân.


Toàn cảnh cuộc kiểm tra KLKCHC tại Sở Giao thông Vận tải

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh giao, từ đầu năm 2019 đến nay, sở được giao 98 nhiệm vụ; trong đó đã hoàn thành đúng hạn 85 nhiệm vụ; đồng thời hoàn thành 3/5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Bên cạnh đó, chất lượng tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực GTVT đều đạt yêu cầu đề ra.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả thực hiện KLKCHC của đơn vị. Cụ thể sở đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh giao với tỷ lệ nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn đạt cao; giải quyết đúng quy định hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền; ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện KLKCHC. Cán bộ, công chức, viên chức của sở chấp hành tốt nội quy, quy chế làm; giao tiếp, ứng xử đúng đạo đức công vụ; không uống rượu bia trong giờ hành chính hay nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân…

Đoàn kiểm tra đề nghị: Thời gian tới, lãnh đạo sở cần tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện KLKCHC; quan tâm chỉ đạo, đôn đốc việc chấp hành thực hiện KLKCHC gắn với các phong trào thi đua, công tác khen thưởng ở đơn vị.

Sở cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện KLKCHC trong cơ quan; tăng cường giải quyết TTHC công trực tuyến mức độ 3 và 4; phát huy thành tích trong giải quyết TTHC và phấn đấu không để trường hợp hồ sơ chậm hẹn; nâng cao chất lượng tham mưu cho UBND tỉnh.

Cùng đó, tiếp tục thực hiện đạt tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh giao; duy trì tốt chế độ sinh hoạt chuyên môn. Cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị cần thực hiện nghiêm túc các nội dung KLKCHC và nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong giải quyết công việc.

MINH ĐỨC - THÙY DUNG