Thứ năm,  13/05/2021

Cục Quản lý thị trường: Tinh giản bộ máy gắn với nâng cao chất lượng cán bộ

(LSO) – Sau khi kiện toàn lại tổ chức bộ máy (TCBM), nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh tiếp tục hoạt động ổn định, hiệu quả; đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

   Giảm 4 đội quản lý thị trường

Từ 12/10/2018, Đội QLTT số 3 phụ trách liên huyện Lộc Bình, Đình Lập được hình thành trên cơ sở sáp nhập Đội QLTT số 3 (Lộc Bình) với Đội QLTT số 12 (Đình Lập). Sau khi sáp nhập, đội gồm 2 tổ công tác với 10 cán bộ, công chức. Việc sáp nhập 2 thành 1 giúp đơn vị giảm 1 người đứng đầu, công tác điều hành công việc trong trên địa bàn được thống nhất kịp thời hơn. Cùng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể, sau hơn 1 năm sáp nhập, Đội QLTT số 3 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông Chu Ngọc Hà, Đội trưởng Đội QLTT số 3 cho biết: Việc sáp nhập  không ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ của đơn vị, anh em yên tâm công tác. Năm 2019, đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kiểm tra được 405 vụ, qua đó phát hiện 264 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 261 vụ với số tiền trên 371 triệu đồng, tịch thu hàng hóa tổng trị giá trên 800 triệu đồng.

Cán bộ đội QLTT số 3 trao đổi công tác chuyên môn

Cùng với đội QLTT số 3 và 12, từ cuối năm 2018, các đội QLTT cấp huyện (trừ Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn) cũng được sáp nhập. Cụ thể, Đội QLTT số 4 và số 5 được sáp nhập thành Đội QLTT số 4 phụ trách địa bàn các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng; Đội QLTT số 6, số 8 và số 9 được sáp nhập thành Đội QLTT số 5 phụ trách địa bàn các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan; Đội QLTT số 10 và số 11 được sáp nhập thành Đội QLTT số 7 phụ trách địa bàn các huyện: Văn Lãng, Tràng Định. Sau sáp nhập, TCBM của Cục QLTT tỉnh còn 3 phòng chuyên môn và 8 đội QLTT, giảm 4 đội QLTT so với thời điểm tháng 10/2018 về trước.

Ông Đặng Văn Ngọc, Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh cho biết: Cục đã triển khai nghiêm túc Quyết định 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục QLTT trực thuộc Bộ Công thương. TCBM được kiện toàn, tinh gọn hơn, giảm các chi phí hành chính, tiết kiệm ngân sách. Sau hơn 1 năm thực hiện, TCBM của cục phát huy tốt hiệu quả hoạt động; việc chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ thông suốt, thống nhất hơn; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đảm bảo chặt chẽ đồng thời thực hiện tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn.

   Chất lượng cán bộ được nâng lên

Gắn với tinh gọn bộ máy, Cục QLTT tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ bằng việc cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ; rà soát, lựa chọn đưa vào quy hoạch và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp cục, phòng, đội đối với những trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn… Riêng trong năm 2019, cục cử 6 công chức tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị và trên 460 lượt công chức được tập huấn kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ, ngạch bổ nhiệm; thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với 31 lượt lãnh đạo quản lý từ cấp cục đến cấp phòng, đội. Ông Cam Trung Thành, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, Cục QLTT cho biết: Đến nay, cục có 119 cán bộ, công chức, người lao động thì có 61 người có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp đến cao cấp, chiếm 51,2%, tăng 20% so với năm 2015; 75 người có trình độ đại học, chiếm 63%, tăng 9,4% so với năm 2015; trên 90% cán bộ ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin vào công tác trong khi đó năm 2015 tỷ lệ này chỉ chiếm trên 50%.

Kết thúc năm 2019, Cục QLTT tỉnh được Bộ Công thương tặng bằng khen; toàn cục có 4 công chức hoàn thành xuất sắc và 111 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ cùng nhiều thành tích khác được các bộ, ngành, UBND tỉnh trao tặng. Năm 2020, Cục QLTT tiếp tục rà soát, xem xét thực hiện giảm thêm 1 đội QLTT trực thuộc đồng thời tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

MINH ĐỨC