Thứ năm,  21/10/2021

Nỗ lực khắc phục sai sót trong cấp “sổ đỏ”

(LSO) – Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) là một trong các thủ tục hành chính quan trọng gắn liền mật thiết với người dân. Tuy nhiên, thời gian qua, tại một số huyện trên địa bàn tỉnh phát hiện GCNQSDĐ có sự sai sót. Do vậy, ngành chức năng đã thực hiện nhiều giải pháp khắc phục tình trạng này, tránh gây phiền hà cho người dân.

Bà Lương Thị Thủy, Quyền Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Cấp GCNQSDĐ là một trong các lĩnh vực phức tạp, quá trình thực hiện còn hạn chế, nhất là quy định về trình tự thủ tục giải quyết công việc chưa sát với tình hình thực tế. Do vậy, thời gian qua, chúng tôi thường xuyên tham mưu cho lãnh đạo sở tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, rà soát toàn bộ các GCNQSDĐ đã cấp có sai sót và kiên quyết giải quyết dứt điểm các hồ sơ sai sót này. Qua đó đã góp phần tạo thuận lợi cho công dân, góp phần củng cố lòng tin cho người dân khi đến liên hệ giải quyết  TTHC liên quan đến đất đai.

Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Để từng bước khắc phục việc cấp GCNQSDĐ sai sót, ngay từ cuối năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 1835/STNMT-VPĐKĐĐ về việc kiểm tra, rà soát các GCNQSDĐ đã cấp có sai sót. Trong đó, tăng cường phối hợp UBND các huyện, thành phố chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các GCNQSDĐ đã cấp trước thời điểm Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đối với trường hợp thửa đất có ao, vườn có công nhận diện tích đất để xác định cụ thể số lượng đã cấp có sai sót để giải quyết việc cấp đổi, xác định đúng diện tích đất ở theo quy định pháp luật.

Những tháng đầu năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục ban hành Văn bản số 746/ STNMT-VPĐKĐĐ đề nghị UBND các huyện: Cao Lộc, Hữu Lũng, Tràng Định, Văn Quan báo cáo các trường hợp GCNQSDĐ đã cấp có sai sót theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 590/VP-KTN.

Hữu Lũng là địa bàn có 30 trường hợp GCNQSDĐ đã cấp có sai sót (GCNQSDĐ không ghi rõ diện tích đất ở). Theo tổng hợp từ Sở Tài nguyên và Môi trường, ngoài trường hợp sai sót của Hữu Lũng, đến nay, chưa ghi nhận huyện nào có hồ sơ GCNQSDĐ có sai sót. Tính đến tháng 5/2020, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hữu Lũng đã nhận được 17/30 hồ sơ cấp đổi GCNQSDĐ đã cấp có sai sót, trong đó 13 hồ sơ các hộ gia đình, cá nhân do đã đăng ký thế chấp tại ngân hàng và đang thực hiện thủ tục thừa kế. Ngoài ra, qua kiểm tra, rà soát thêm, hiện nay, trên địa bàn huyện có 2.156 trường hợp GCNQSDĐ đã cấp có sai sót với tổng diện tích là 5.723.179m2 trên địa bàn 7 xã gồm: Hòa Lạc, Cai Kinh, Đồng Tân, Sơn Hà, Hồ Sơn, Minh Sơn, Yên Sơn. Theo đó, ngành chức năng huyện đã phối hợp với UBND các xã kiểm tra, xác minh nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, nhân khẩu hộ gia đình tại thời điểm cấp GCNQSDĐ để làm căn cứ xem xét công nhận hạn mức công nhận đất ở. Kết quả, đến thời điểm hiện nay, đã giải quyết xong và trả kết quả 10 hồ sơ, 7 hồ sơ đã kiểm tra, xác minh, đo đạc xong và đang phối hợp với UBND các xã lấy ý kiến để giải quyết theo quy định.

Ông Linh Văn Toan, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hữu Lũng cho biết: Trong quá trình kiểm tra, rà soát, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn do cơ sở dữ liệu về đất đai còn thiếu đồng bộ, gây mất thời gian, chậm tiến độ báo cáo tổng hợp số liệu. Bên cạnh đó, hiểu biết về pháp luật trong lĩnh vực đất đai của người dân còn hạn chế nên việc xác minh về nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất và nhân khẩu của hộ gia đình cũng gặp nhiều trở ngại.

GCNQSDĐ là căn cứ pháp lý quan trọng và đầy đủ để giải quyết mối quan hệ về đất đai. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhưng nỗ lực của ngành chức năng từ cấp tỉnh đến cơ sở trong việc khắc phục sai sót trong cấp GCNQSDĐ đã góp phần tạo niềm tin của người dân đối với cơ quan nhà nước, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, nâng cao hiệu quả cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai.

HOÀNG HIẾU