Thứ năm,  21/10/2021

Đưa thủ tục hành chính ngành dọc ra giải quyết tại bộ phận “một cửa”: Tiện cho đơn vị, lợi cho dân

(LSO) – Với định hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp  và vì dân,  thời gian qua, UBND tỉnh và các cơ quan ngành dọc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động rà soát, đưa  thủ tục hành chính (TTHC) ra giải quyết tại bộ phận “một cửa” các cấp và Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh .

Cuối năm 2019, thực hiện Quyết định số 1291 ngày 7/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận “một cửa” cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi quản lý của ngành BHXH, công an trên địa bàn tỉnh và danh mục phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa” liên thông, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận “một cửa” cấp xã thuộc phạm vi quản lý của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Theo đó, hiện nay, ngành công an có 7 TTHC giải quyết tại cấp tỉnh và 2 TTHC giải quyết tại cấp huyện; BHXH có 9 TTHC giải quyết tại cấp tỉnh và 9 TTHC giải quyết tại cấp huyện; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có 14 TTHC giải quyết tại cấp xã.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội cấp đổi thẻ bảo hiển y tế cho người dân tại Bộ phận “Một cửa” huyện Chi Lăng

Thời gian qua, để giúp các cơ quan ngành dọc đưa TTHC ra tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận “một cửa” các cấp đạt hiệu quả, UBND tỉnh đã ban hành văn bản đề nghị các ngành thực hiện một số nhiệm vụ như: chỉ đạo cơ quan ngành dọc tại cấp huyện, cấp xã bố trí 2 hoặc 3 cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận “một cửa” các cấp bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn quy định; bố trí trang thiết bị cho cán bộ làm việc; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ làm việc tại bộ phận “một cửa” các cấp. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”,  “một cửa liên thông” được áp dụng tại bộ phận “một cửa” để tổ chức, cá nhân biết.

Với những giải pháp trên, TTHC được giải quyết một cách dễ dàng hơn, đem lại tiện lợi cho các đơn vị cũng như các cá nhân, tổ chức. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tại Trung tâm PVHCC tỉnh, ngành BHXH tiếp nhận 822 hồ sơ, đã trả kết quả 816 hồ sơ, trong đó, trả trước hạn 243 hồ sơ, đúng hạn 573 hồ sơ; Công an tỉnh tiếp nhận 4.013 hồ sơ, đã trả kết quả 3.657 hồ sơ, trong đó, trả trước hạn 2.214 hồ sơ, đúng hạn 1.443 hồ sơ.

Ông Nông Văn Hoan, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Đưa TTHC ra “một cửa” các cấp làm tăng tính chuyên nghiệp,  công khai minh bạch trong giải quyết TTHC. Hiện nay, chúng tôi đã hoàn tất việc trình UBND tỉnh danh mục 17 TTHC còn lại của ngành tiếp tục đưa ra tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm PVHCC, góp phần quy về một đầu mối giảm được gánh nặng về nhân lực cho ngành, tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC, Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Trong thời gian tới, để góp phần đưa công tác giải quyết TTHC theo ngành dọc tại bộ phận “một cửa” thuận lợi và hiệu quả hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, yêu cầu các đơn vị có TTHC liên quan ra thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm PVHCC tỉnh để tạo thuận lợi cho người dân. Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp với các sở, ngành liên quan khảo sát, đánh giá khả năng giải quyết TTHC, nắm bắt tính chất, đặc thù của các ngành, lĩnh vực để kịp thời điều chỉnh, bổ sung.

HOÀNG HIẾU