Thứ ba,  28/09/2021

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đầu mối thủ tục hành chính các cấp

(LSO) – Những năm gần đây, UBND tỉnh đã triển khai các giải pháp thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng. Trong đó, việc kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) các cấp được chú trọng. 

Hữu Lũng là một trong những đơn vị thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC giải quyết TTHC. Hiện nay, toàn huyện có 2 công chức cấp huyện, 24 công chức cấp xã đầu mối kiểm soát TTHC, 100% cán bộ đầu mối cấp huyện có trình độ đại học; 100% cán bộ cấp xã có trình độ trung cấp trở lên. Bà Phạm Ngọc Thủy, Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Hữu Lũng cho biết: Để đạt được những kết quả như vậy, năm 2017, Văn phòng đã tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định phân công cán bộ đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC tại UBND huyện và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức đầu mối cấp xã. Bên cạnh đó, từ năm 2019 đến nay, chúng tôi đã tổ chức 4 lớp tập huấn cho CBCC chuyên môn và cán bộ đầu mối.

Các công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Hữu Lũng trao đổi chuyên môn

Không chỉ ở Hữu Lũng, thời gian qua, việc nâng cao chất lượng CBCC đầu mối kiểm soát TTHC các cấp luôn được tỉnh quan tâm, chú trọng.  Cụ thể, từ năm 2017 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành quyết định kiện toàn công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối với công chức đầu mối tại các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh thì bố trí 2 cán bộ đầu mối, trong đó có 1 lãnh đạo cơ quan và 1 lãnh đạo cấp phòng hoặc công chức có kinh nghiệm công tác ít nhất từ 2 năm trở lên. Với công chức đầu mối cấp huyện, bố trí 2 công chức đầu mối, trong đó có 1 lãnh đạo UBND cấp huyện và 1 lãnh đạo văn phòng HĐND và UBND hoặc công chức có kinh nghiệm công tác ít nhất từ 2 năm trở lên.

Cùng với đó, trong năm 2019 và 2020, UBND tỉnh đã giao Văn phòng UBND tỉnh tổ chức 4 hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho hơn 280 lãnh đạo, đội ngũ cán bộ đầu mối của 11 huyện, thành phố. Ngoài ra, từ năm 2019 đến nay, UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra 10 lượt cơ quan đơn vị về việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC. Trong quá trình kiểm tra, các thành viên đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của đơn vị yêu cầu cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu thực hiện công tác kiểm soát TTHC.

Nhờ các giải pháp đó, chất lượng đội ngũ cán bộ đầu mối TTHC các cấp được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh, có 266 CBCC đầu mối kiểm soát TTHC các cấp. Trong đó, cấp tỉnh có 41 người, 100% đạt chuẩn về trình độ từ đại học trở lên; cấp huyện, thành phố có 24 người, 100% đạt chuẩn về trình độ từ đại học trở lên; cấp xã có 201 người, trong đó, 90% đạt trình độ trung cấp trở lên.

Chị Nông Thị Thu Hiền, Chuyên viên Văn phòng, Cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC, Sở Tư Pháp cho biết: Hằng năm, tôi đều được tham gia các lớp tập huấn về công tác kiểm soát TTHC do Văn Phòng UBND tỉnh tổ chức. Nắm được chủ trương của tỉnh và được tuyên truyền, kiểm tra nên tôi luôn chấp hành tốt nhiệm vụ và kỷ luật lao động đồng thời nghiên cứu kiến thức liên quan để tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC của đơn vị.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Trong thời gian tới, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC các cấp, chúng tôi sẽ tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường tổ chức cho cán bộ đầu mối đi tham quan, học tập kinh nghiệm, cách làm của các địa phương khác; tăng cường tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn của đội ngũ  cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC.

HOÀNG HIẾU