Thứ ba,  28/09/2021

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính: Bước chuyển tích cực

(LSO) – Tháng 12/2014, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – VNPT và UBND tỉnh ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin (CNTT). Qua hơn 5 năm thực hiện thoả thuận, đã tạo chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh, góp phần tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền.

Từ năm 2012, UBND tỉnh chú trọng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC. Tuy nhiên, thời điểm đó, việc đầu tư cơ sở hạ tầng không đồng bộ, người dân chưa mặn mà ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC. Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên nghiệp hóa nền hành chính nói chung, công tác giải quyết TTHC nói riêng, ngày 19/12/2014, UBND tỉnh ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và CNTT giai đoạn 2015 – 2020 với Tập đoàn VNPT.

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Cao Lộc ứng dụng CNTT tiếp nhận hồ sơ TTHC cho người dân

Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết: Là đơn vị đầu mối chủ trì, phối hợp thực hiện thoả thuận, trong giai đoạn 2015 – 2020, sở đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Đề án “Chính quyền điện tử giai đoạn 2019 – 2025 để cụ thể hóa các nội dung đã ký kết. Theo đó, Sở TT&TT phối hợp với VNPT Lạng Sơn triển khai xây dựng thống nhất cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử từ tỉnh đến huyện, xã, ứng dụng giải quyết TTHC qua mạng, triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành đáp ứng nhu cầu sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy.

Theo đó, từ năm 2015 đến năm 2017, UBND tỉnh đã triển khai xây dựng cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử trong toàn tỉnh gồm 228 cơ quan, đơn vị, trong đó có 17 sở, ngành, 11 huyện, thành phố và 200 xã, phường, thị trấn và tích hợp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của Kho bạc Nhà nước và Điện lực Lạng Sơn để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đến nay, cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đã cung cấp 1.782 TTHC thực hiện DVCTT, trong đó có 668 DVCTT mức độ 2, 526 DVCTT mức độ 3. Đặc biệt, từ năm 2019 đến nay, UBND tỉnh đã triển khai 593 TTHC thực hiện DVCTT mức độ 4, đạt 33% (cao hơn so với chỉ tiêu 30% theo Nghị quyết số 17 ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến 2025 đề ra). Bên cạnh đó, đến năm 2020, UBND tỉnh đã triển khai tích hợp, đồng bộ dữ liệu 1.579 TTHC và liên thông 10 dịch vụ trên cổng dịch vụ công của tỉnh với cổng dịch vụ công Quốc gia.

Hiện tại, 100% bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ cấp tỉnh đến cấp xã có kết nối Internet và mạng LAN để chuyển gửi thông tin, dữ liệu hồ sơ TTHC qua mạng. Đến hết ngày 26/8/2020, toàn tỉnh tiếp nhận 36.568 hồ sơ trực tuyến, trong đó, hồ sơ thực hiện DVCTT mức độ 3 và 4 là 2.738 hồ sơ, đạt 7,5%. Chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT (ICT-index) của tỉnh tăng mạnh qua các năm, năm 2019, Lạng Sơn xếp thứ 22/63 tỉnh, thành (tăng 10 bậc so với năm 2018).

Ngoài ra, từ tháng 8/2019 đến tháng 1/2020, UBND tỉnh đã triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT – iOffice. Theo đó, hiện nay, 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh từ cấp tỉnh đến cấp xã đã sử dụng, xử lý hồ sơ công việc trên hệ thống này. Tính đến tháng 8/2020, trên hệ thống có 10.640 tài khoản, tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước của tỉnh hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt trên 95% (trừ văn bản mật), có 488.911 văn bản đi đã được phát hành trên hệ thống, ước tính tiết kiệm được 3,4 tỷ đồng (văn phòng phẩm, giấy in, mực in, cưới bưu chính, máy photo).

Việc thực hiện thoả thuận hợp tác đã tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước của tỉnh ứng dụng có hiệu quả CNTT vào hoạt động quản lý nhà nước, tạo môi trường làm việc hiện đại, minh bạch, góp phần đưa công tác cải cách hành chính nói chung và giải quyết TTHC nói riêng đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Từ những kết quả đạt được, tháng 7/2020, UBND tỉnh và Tập đoàn VNPT ký kết Thỏa thuận hợp tác về viễn thông và CNTT trong giai đoạn 2020 – 2025. Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục triển khai giải pháp, cách làm sáng tạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, góp phần nâng cao chất lượng nền hành chính của tỉnh


Giải quyết thủ tục hành chính nhanh, gọn nhẹ

(LSO) – Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã được triển khai rộng rãi tại cơ quan, đơn vị, UBND các cấp. Nhờ đó, TTHC được giải quyết nhanh chóng, gọn nhẹ, góp phần đắc lực trong hiện đại hóa hành chính trên địa bàn.

Ông Phùng Quang Hội, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn: Chú trọng ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC.

Tại sở Công thương, tính đến tháng 8/2020, 100% cán bộ, nhân viên đều được trang bị máy tính cá nhân phục vụ công việc. Hiện nay, sở đang sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành I-office, hệ thống một cửa điện tử VNPT Igate giúp giảm thiểu tối đa thời gian xử lý, gửi nhận văn bản, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại. Ngoài ra, từ năm 2019 đến nay, sở đã phối hợp với VNPT Lạng Sơn tổ chức 2 buổi tập huấn và chuyển giao công nghệ triển khai phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice và Một cửa điện tử VNPT Igate cho toàn thể công chức, viên chức của sở với trên 100 lượt người tham dự. Cùng với đó, hiện nay, sở đã đưa 124 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị ra Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, trong đó cung cấp 99 TTHC mức độ 3 trở lên, đạt tỷ lệ 80%. Nhờ vậy, đến hết tháng 8/2020, sở đã tiếp nhận 1.874 hồ sơ, trong đó có 1.751 nhận qua trực tuyến, đạt tỷ lệ 93%. Kết quả, 100% hồ sơ được giải quyết và trả đúng hẹn, góp phần tiết kiệm thời gian, đảm bảo công khai, minh bạch cho tổ chức, người dân.

Ông Hứa Anh Tuấn, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Bộ phận Quản lý chung Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa huyện Cao Lộc:  “Thuận tiện trong giải quyết TTHC”.

Từ năm 2019, UBND huyện đã trang bị 10 máy tính, 1 máy in, 3 máy scan, xây dựng hệ thống mạng nội bộ kết nối Internet cho cán bộ tại bộ phận một cửa cấp huyện. Tại bộ phận một cửa cấp xã, hiện nay, 100% xã, thị trấn đã được trang bị 1 máy tính và 1 máy scan. Cùng với đó, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 115  ngày 13/4/2018 về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và một cửa điện tử trên địa bàn huyện. Theo đó, UBND huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND huyện và UBND huyện tích hợp trang http://dichvucong.langson.gov.vn lên trang http://caoloc.langson.gov.vn nhằm giải quyết TTHC. Nhờ đó, việc giải quyết TTHC nhanh hơn, đảm bảo minh bạch, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Cán bộ thực hiện giải quyết TTHC sẽ trực tiếp kiểm tra được tiến độ hồ sơ, xác định được hồ sơ nào sắp đến hạn sẽ giải quyết trước. Từ đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo giải quyết TTHC kịp thời. Tính đến nay, UBND huyện đã tích hợp 340 TTHC trên cổng dịch vụ công trực tuyến (trong đó có 90 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4). Tính đến tháng 8/2020, huyện đã tiếp nhận 869 hồ sơ TTHC, trong đó, giải quyết trước và đúng hạn 716 hồ sơ, đạt 85,9%.

Anh Hoàng Văn Thắng, thôn Quyết Tiến, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng: Thuận lợi khi nộp hồ sơ điện tử.

Trước đây, khi muốn giải quyết một TTHC nào đó, tôi đều phải trực tiếp đến UBND huyện. Nhà tôi cách UBND huyện hơn 10 km, có lần tôi mất gần một ngày mới nộp được hồ sơ để giải quyết. Nhưng sau khi được chính quyền, các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến về việc nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử, tôi đã áp dụng và thấy rất tiện lợi. Như mới đây, tôi thực hiện thủ tục chứng thực lại thông tin sai sót trên sổ đỏ. Nhờ thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng, tôi chỉ cần ngồi ở nhà thay vì phải đem hồ sơ giấy lên UBND huyện. Trong thời gian chờ kết quả, tôi có thể theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ trên hệ thống và biết được đã có hoặc chưa có kết quả để đến nhận.

HOÀNG HIẾU - THÙY DUNG