Thứ bảy,  25/09/2021

Giảm 6 huyện, 546 xã tại 43 tỉnh, thành thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính

LSO-Đó là một trong những kết quả quan trọng được đưa ra tại hội nghị trực tuyến giao ban công tác triển khai Dự án 513 và thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã do Bộ Nội vụ tổ chức tại Hà Nội vào sáng nay (8/9).

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có lãnh đạo Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTG (gọi tắt là Dự án 513) ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, tính đến hết tháng 6/2020, có 37/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã nộp sản phẩm để Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật, trong đó, sản phẩm của 12/63 tỉnh, thành phố đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định công nhận đủ điều kiện đưa vào quản lý và nộp lưu trữ quốc gia. Tuy nhiên, vẫn còn 26 tỉnh, thành phố, trong đó có Lạng Sơn chưa hoàn thành việc lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính.

Về việc triển khai sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã, trong giai đoạn 2019 – 2021, có 43 tỉnh, thành phố được phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã. Kết quả đến nay, 43 tỉnh, thành phố đã tiến hành sắp xếp đối với 18 ĐVHC cấp huyện và 1.027 ĐVHC cấp xã; qua đó giảm được 6 ĐVHC cấp huyện và 546 ĐVHC cấp xã. Lạng Sơn là một trong những tỉnh giảm nhiều về số ĐVHC cấp xã (giảm 26/226 đơn vị, tỷ lệ giảm 11,5%) …

Tại hội nghị, các đại biểu nêu một số khó khăn trong triển khai Dự án 513 và thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã như: thu ngân sách gặp khó khăn trong thời kỳ kinh tế suy thoái; ảnh hưởng của dịch bệnh làm gián đoạn các hoạt động của dự án; việc sắp xếp ĐVHC gây ảnh hưởng tới công tác, tư tưởng của một bộ phận cán bộ, công chức; một số địa phương chưa thực sự quyết tâm thực hiện việc sắp xếp, nhất là với ĐVHC cấp huyện.

Nhiều vấn đề phát sinh sau sáp nhập như: thay đổi địa giới hành chính;sử dụng trụ sở làm việc; chất lượng đô thị và dân cư; giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức dôi dư… cũng được đưa ra để thảo luận, đề xuất giải quyết.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận các địa phương thực hiện tốt Dự án 513 và thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của Dự án án 513 trong 6 tháng cuối năm 2020; đồng thời Bộ Nội vụ sẽ xem xét đề nghị của các địa phương để đề xuất Chính phủ gia hạn thời gian hoàn thành đề án.

Thời gian tới, các đơn vị cần tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh, gửi hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp đến Bộ Tài nguyên và Môi trường và lập hồ sơ gửi Bộ Nội vụ xem xét, thẩm định.

Đối với những khó khăn, vướng mắc trong sắp xếp ĐVHC, Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan sẽ thường xuyên phối hợp với các địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn; hướng dẫn việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thực hiện chính sách đối với cán bộ dôi dư; rà soát các quy định pháp luật liên quan để trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp… Các địa phương cần tích cực hơn nữa trong thực hiện các mục tiêu về sáp nhập ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021 và các giai đoạn tiếp theo.

ĐẶNG DŨNG – THÙY DUNG