Thứ sáu,  17/09/2021

Dịch vụ bưu chính công ích: “Cánh tay nối dài” trong giải quyết thủ tục hành chính

(LSO) – Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, những năm qua, Bưu điện tỉnh đã có nhiều việc làm cụ thể, góp phần đẩy mạnh sử dụng dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Bà Phan Thị Hải Huyền, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Thực hiện Quyết định số 45 ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI và dựa trên thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam với UBND tỉnh, từ năm 2017, Bưu điện tỉnh đã tiến hành ký kết, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố sử dụng dịch vụ BCCI trong tiếp nhận và trả kết quả TTHC.

Giao dịch viên Bưu cục hành chính công, Bưu điện thành phố Lạng Sơn dán nhãn số hiệu lên túi hồ sơ trả kết quả TTHC cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Cũng từ năm 2017, Bưu điện tỉnh đã kết nối với Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa của tỉnh giúp người dân sử dụng dịch vụ BCCI ngay trên đó. Ngoài ra, đơn vị còn kết nối với hệ thống của các sở có phần mềm đặc thù như Sở Giao thông -Vận tải và Sở Tư pháp. Bên cạnh đó, từ năm 2019 đến nay, Bưu điện tỉnh đã cử cán bộ, nhân viên tham gia 5 khóa đào tạo bồi dưỡng, đào tạo trực tuyến về hành chính công do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức và tập huấn nội bộ do Bưu điện tỉnh tổ chức. Qua đó, 100% nhân viên tiếp nhận hồ sơ nắm rõ các TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI. Đồng thời chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng dịch vụ BCCI bằng nhiều hình thức.

Kết quả đến nay, toàn tỉnh  có 53 điểm phục vụ của bưu điện tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI. Toàn tỉnh có 13/16 sở, ban, ngành và 7/11 UBND huyện, thành phố có TTHC phát sinh tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI. Trong 8 tháng năm 2020, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC trên 41.000 hồ sơ qua dịch vụ BCCI, tăng 2% so với 8 tháng  năm 2019, 100% hồ sơ kết quả giải quyết TTHC được phát đến địa chỉ nhận.

Chị Lã Thị Nương, thôn Phai Luông, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc cho biết: Tôi có nhu cầu chứng thực bản sao giấy tờ để nộp hồ sơ xin việc, do bận việc riêng, tôi đã nộp hồ sơ qua bưu điện để đỡ phải đi lại nhiều, chỉ sau 3 ngày, tôi đã được nhận kết quả trả về tận nhà, rất tiện lợi.

Việc sử dụng dịch vụ BCCI trong tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả rõ nét, trở thành “cánh tay nối dài”, góp phần vào quá trình đẩy mạnh cải cách TTHC, nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính của tỉnh.

Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh  Phan Thị Hải Huyền cho biết thêm: Trong thời gian tới, Bưu điện tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ linh hoạt dưới nhiều hình thức như: tại điểm giao dịch, qua số điện thoại hotline,… nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tăng cường rà soát, mở rộng các điểm giao dịch đáp ứng điều kiện cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ TTHC qua dịch vụ BCCI; phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các cấp tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 1595/1798 TTHC được thực hiện qua dịch vụ BCCI theo Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về công bố Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể, cấp tỉnh có 1.313 TTHC, cấp huyện có 249 TTHC và cấp xã có 97 TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI.
HOÀNG HIẾU